1. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65 70cv 68cv 68 70cv 65 68cv 65 68 70cv 65cv 60 68cv 85cv 86cv 85 86 88cv 85 86 90cv 80 86cv 85 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 68cv 85cv 8...

  En stock

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-162
 2. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 90cv, 2.0 T...

  En stock

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 3. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 MZCD 68cv, 1.4 ...

  En stock

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 4. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65cv 57cv 68cv 80 82cv, 1.5 DDIS 65cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DDIS 65cv, 1.5 ...

  En stock

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-013
 5. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 122 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 122 125cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-126
 6. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 106cv 110cv 105cv 103 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 106cv 110cv...

  En stock

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-139
 7. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 95cv 83 95c...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 8. Photo CHRA neuf - 1.8 i 150 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv 150 163cv

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-005
 9. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv, 1.8 i 150cv 180cv 225cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 163cv 150cv 1...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-003
 10. CHRA neuf - 1.9 TD 92 96cv 92cv 90cv 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 92 96cv 92cv...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-127
 11. Photo CHRA neuf - 2.7 i 380cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 i 380cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-114
 12. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv 130cv...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 13. Photo CHRA neuf - 2.3 TD 100cv 101cv, 2.8 TD 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 TD 101cv 100cv,...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-157
 14. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 100cv, 1.9 DI 80cv, 1.9 DCI 105 107 110cv 105cv 82cv 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DCI 100cv 82cv ...

  En stock

  126,20 € TTC 200,00 € TTC 105,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-144
 15. Photo CHRA neuf - 3.0 TDI 204cv 233cv 211cv 232cv 224cv 225cv, 2.7 TDI 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 224cv 233cv...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-140
 16. CHRA neuf - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 17. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 101cv 105cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv 105cv ...

  En stock

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-105
 18. CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-150
 19. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv 90 105cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-189
 20. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv 150cv...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 21. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 110 115cv 120cv 100cv 115 120cv, 2.5 DTI 100cv 115cv, 2.5 CDTI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 115 120cv 1...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-103
 22. CHRA neuf - 2.8 TD 103cv, 2.8 DTI 113cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 103cv, 2.8 D...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-205
 23. CHRA neuf - 2.3 JTD 110cv, 2.3 TD 136cv, 2.3 DI 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 110cv, 2.3 ...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-181
 24. CHRA neuf - 2.0 TDI 136cv 143cv 136 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 136cv 143cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-197
 25. Photo CHRA neuf - 1.8 i 210cv 225cv 209cv 245cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 225cv 209cv 2...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-113
 26. Photo CHRA neuf - 1.3 JTD 70cv 75cv, 1.3 MJTD 70cv 75cv 95cv, 1.3 CDTI 75cv 70cv 69 70cv 70 75cv, 1.3 DDIS 70cv 75cv, 1.3 MJT 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 CDTI 70 75cv 75...

  En stock - Depart fournisseur

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-021
 27. CHRA neuf - 1.9 TDI 84cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 84cv 102cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-188
 28. CHRA neuf - 2.7 TD V6 190cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TD V6 190cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-190
 29. CHRA neuf - 2.5 D 140cv, 2.5 TDI 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 140cv, 2.5 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-152
 30. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.9 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 31. Photo CHRA neuf - 2.0 i 240cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 240cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-146
 32. CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 115cv 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 105cv 115cv ...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-182
 33. Photo CHRA neuf - 1.3 MJTD 85 90cv 90cv 85cv, 1.3 CDTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 CDTI 90cv, 1.3 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-153
 34. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 35. CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-201
 36. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 82cv 100cv 80 90 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DTI 80 90 100cv...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-145
 37. CHRA neuf - 2.7 i V6 265cv 250cv 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 i V6 265cv 250c...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-143
 38. Photo CHRA neuf - 2.5 D 80cv 76cv, 2.5 TD 95cv 85cv 100cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv 85cv 1...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-001
 39. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 150cv 129cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 129cv 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-159
 40. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-101
 41. Photo CHRA neuf - 1.6 THP 140cv 150cv 150 156cv 156cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 THP 140cv 150c...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-183
 42. CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-104
 43. CHRA neuf - 1.6 i 192cv 180cv 210cv 150cv, 1.6 T 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 192cv 180cv 2...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-184
 44. CHRA neuf - 1.6 TDI 16V 75 90 105cv 105cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 75 90 1...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-209T
 45. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 105cv 90 105cv 90cv, 1.9 D 102cv 103cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 103cv 102cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-107
 46. Photo CHRA neuf - 1.7 CDI 60cv 75cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 CDI 90cv 75cv 60cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-124
 47. CHRA neuf - 3.6 TD 272cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 TD 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-194
 48. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 100cv 106cv 100 103cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 100cv 100 1...

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-138
 49. CHRA neuf - 1.9 TD 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90 92cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-111
 50. Photo CHRA neuf - 1.6 i 175cv 163cv 184cv 175 184cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 184cv 175 184...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-175
Un turbocompresseur est un ensemble de pièces : le compresseur, le logement de la turbine, l'actionneur et pour finir le CHRA. Le CHRA (center housing/hub rotating) est l’ensemble comprenant les pièces en rotation. C'est ce que l'on appelle un kit de réparation de turbo. Cette pièce tourne a très grande vitesse, elle nécessite donc un équilibrage parfait, et une absence de corps étrangers dans le turbo. La procédure de montage livrée avec la pièce vous indiquera les étapes a suivre. Dans certains cas bien précis, il est moins onéreux de de changer que cette pièce que l’ensemble complet. L’opération est relativement simple. Avant toute opération, il convient de déterminer exactement la cause de la panne. En effet, une panne de géométrie variable, de vanne de commande ou autre se résout autrement qu’avec un kit de réparation. Nos CHRAs sont équilibrés dans notre usine, et nous fournissons le rapport d’équilibrage avec ce kit de réparation de turbo. Nos pièces sont garanties 1 an et sont certifiées ISO 9001. Cette gamme s’étend sur plus de 1000 modèles de turbocompresseurs différents adaptés à la réparation de vos turbos Garrett, KKK, Mitsubishi ou encore IHI.