1. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv 115cv 90 115cv 115 130cv, 2.0 TDDI 90cv, 2.0 D 130cv, 2.0 DI 90 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 115...

  Disponible -

  146,07 € TTC 265,58 € TTC 121,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-361
 2. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv, 2.2 TDCI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 2.2...

  Disponible -

  154,91 € TTC 281,65 € TTC 129,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-188
 3. Kit Chra neuf steler - 3.0 24V V6 240cv, 3.0 D 24V V6 240cv, 258cv, 340cv, 306cv, 249cv, 245cv, 292cv, 211cv, 256cv, 272cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 24V V6 240cv, 3...

  Disponible -

  207,27 € TTC 376,85 € TTC 172,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-513
 4. Kit Chra neuf steler - 2.7 D 207cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 D 207cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-726423
 5. Kit Chra neuf steler - 2.2 TD4 163cv, 200cv, 190cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TD4 163cv, 200c...

  Disponible -

  225,82 € TTC 410,59 € TTC 188,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-191B
 6. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 2.2 D 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 2.2...

  Disponible -

  206,18 € TTC 374,87 € TTC 171,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416B
 7. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDVi V6 207cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDVi V6 207cv

  Disponible -

  209,19 € TTC 380,35 € TTC 174,33 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-562
 8. Kit Chra neuf steler - 2.7 D 207cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 D 207cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-726422
 9. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 180cv

  Disponible -

  198,00 € TTC 360,00 € TTC 165,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49335-01960