1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Kit Chra neuf steler - 1.8 D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 D 150cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49131-06705
 3. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 4. Kit Chra neuf steler - 3.3 D 116cv

  Kit Chra neuf steler - 3.3 D 116cv

  En stock

  241,62 € TTC 399,37 € TTC 201,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-255
 5. CHRA neuf - 2.5 D 87cv 95cv, 1.8 75cv, 2.3 TD 84cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 82cv, 2.3 T...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-118
 6. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100cv 80cv 99cv, 2.5 D 101cv 100cv, 2.5 TCI 100cv, 2.9 CRDI 150cv, 2.5 TDCI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 80cv,...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-117
 7. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 87cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 87cv

  En stock

  168,93 € TTC 279,23 € TTC 140,78 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-165
 8. Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 DI-D 16V 115cv, 150cv, 116cv, 117cv, 1.8 DI-D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 ...

  En stock

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-198B
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 87cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 87cv

  En stock

  152,32 € TTC 251,77 € TTC 126,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-176
 10. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 11. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 95cv, 99cv, 2.5 D 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 95cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-130
 12. Kit Chra neuf steler - 3.0 V6 320cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 V6 320cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-144
 13. Photo CHRA neuf - 2.5 D 100cv, 2.5 cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 115cv, 100cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-016
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 2.8 TD 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 2.8 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-008
 15. Photo CHRA neuf - 2.5 115 133cv, 2.5 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 115cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-109
 16. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDID 133cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDID 133cv, 136cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-133
 17. Photo CHRA neuf - 2.8 cv, 2.5 TD 100cv, 2.8 TD 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 87cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-002B
 18. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 120cv, 115cv, 116cv, 114cv, 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 120cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  253,12 € TTC 418,38 € TTC 210,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-581T
 19. Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01520
 20. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 136cv, 178cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 136cv, 178cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-183
 21. Kit Chra neuf steler - 2.0 270cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 270cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01470
 22. Kit Chra neuf steler - 3.2 DID 165cv, 3.0 D 125cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 DID 165cv, 3.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  158,78 € TTC 262,44 € TTC 132,31 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-155
 23. Kit Chra neuf steler - 2.0 16V 265cv, 2.0 280cv, 2.0 i 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 16V 265cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49378-01581
 24. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DI-D 136cv, 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 140cv, 2.0 CR...

  En stock - Depart fournisseur

  199,05 € TTC 329,00 € TTC 165,87 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-482
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 82cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 82cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49177-92702
 26. Kit Chra neuf steler - 1.6 146cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 146cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49130-01610
 27. Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01590
 28. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49177-02800
 29. Kit Chra neuf steler - 2.2 DI-D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DI-D 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-201T
 30. Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01560
 31. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 99cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 99cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-172
 32. Kit Chra neuf steler - 1.5 DI-D 68cv, 95cv, 1.5 CDI 68cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DI-D 68cv, 95cv...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VV15
 33. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 TDCI 115cv, 2.2 DI-DC 156cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 ...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-587
 34. Kit Chra neuf steler - 2.0 276cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 276cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01510
 35. Kit Chra neuf steler - 3.2 DID 160cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 DID 160cv, 170cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-159
 36. Kit Chra neuf steler - 2.2 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 146cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466298
 37. Kit Chra neuf steler - 2.0 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 210cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01010
 38. Kit Chra neuf steler - 2.6 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.6 155cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01740
 39. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  166,83 € TTC 275,75 € TTC 139,02 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-173
 40. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454112EH
 41. Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-01570
 42. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 87cv, 95cv

  En stock - Depart fournisseur

  166,83 € TTC 275,75 € TTC 139,02 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-170
 43. Kit Chra neuf steler - 2.2 DI-D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DI-D 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-199