1. Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 420cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 420cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886726
 2. Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 480cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 480cv

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880061
 3. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239cv, 211cv, 240cv, 223cv, 237cv, 265cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239c...

  En stock -

  216,30 € TTC 420,00 € TTC 180,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359B
 4. Kit Chra neuf steler - 4.5 i V8 500cv, 450cv

  Kit Chra neuf steler - 4.5 i V8 500cv, 450cv

  En stock -

  216,30 € TTC 420,00 € TTC 180,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VVQ2
 5. Kit Chra neuf steler - 4.8 V8 500cv, 540cv

  Kit Chra neuf steler - 4.8 V8 500cv, 540cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49389-00312
 6. Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 450cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 450cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887004
 7. Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 408cv, 430cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 408cv, 430cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886736
 8. Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 420cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 420cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886727
 9. Kit Chra neuf steler - 3.8 i 500cv

  Kit Chra neuf steler - 3.8 i 500cv

  En stock -

  357,52 € TTC 694,21 € TTC 297,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880133
 10. Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 480cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 480cv

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880060
 11. Kit Chra neuf steler - 4.5 i V8 500cv, 450cv

  Kit Chra neuf steler - 4.5 i V8 500cv, 450cv

  En stock -

  216,30 € TTC 420,00 € TTC 180,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VVQ1
 12. Kit Chra neuf steler - 4.8 V8 500cv, 540cv

  Kit Chra neuf steler - 4.8 V8 500cv, 540cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49389-00412
 13. Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 462cv, 450cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 462cv, 450cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887005
 14. Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 450cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 V6 450cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887003
 15. Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 408cv, 430cv

  Kit Chra neuf steler - 3.6 i V6 408cv, 430cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886735
 16. Kit Chra neuf steler - 3.0 260cv, 3.3 320cv, 360cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 260cv, 3.3 320c...

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53279887200