1. Kit Chra neuf steler - 2.0 CRDI 140cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CRDI 140cv, 150cv

  En stock

  146,16 € TTC 265,74 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-268
 2. Kit Chra neuf steler - 3.3 D 116cv

  Kit Chra neuf steler - 3.3 D 116cv

  En stock

  219,65 € TTC 399,37 € TTC 183,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-255
 3. Kit Chra neuf steler - 2.2 CRDI 196cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CRDI 196cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-382
 4. Photo CHRA neuf - 2.0 CRDI 113cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CRDI 113cv, 138cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-103
 5. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-362
 6. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 121 126 136cv 121 126 140cv 120 136 140cv 136cv, 1.9 TDI 130cv, 2.0 CRDI 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 121c...

  En stock

  104,74 € TTC 190,43 € TTC 87,28 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-037
 7. Kit Chra neuf steler - 1.6 CRDI 90cv, 75cv, 78cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 CRDI 90cv, 75cv...

  En stock

  146,43 € TTC 266,24 € TTC 122,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-163B
 8. Photo CHRA neuf - 2.5 D 77 80cv, 2.5 TD 80cv 77cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 77cv, 80cv, 2...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-187
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 CRDI 140cv, 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 CRDI 140cv, 103cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-353
 10. Photo CHRA neuf - 2.2 CRDI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CRDI 155cv

  Disponible -

  186,54 € TTC 339,16 € TTC 155,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-153
 11. Photo CHRA neuf - 1.5 CRDI 102cv 110cv 88cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 CRDI 111cv, 1.5...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-265
 12. Photo CHRA neuf - 1.5 CRDI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CRDI 80cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-135
 13. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100cv 80cv 99cv, 2.5 D 101cv 100cv, 2.5 TCI 100cv, 2.9 CRDI 150cv, 2.5 TDCI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 100cv, 80cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-117
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 CRDI 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 CRDI 140cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-006
 15. Kit Chra neuf steler - 1.6 CRDI 110cv, 1.7 CRDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 CRDI 110cv, 1.7...

  Disponible -

  208,36 € TTC 378,83 € TTC 173,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-378
 16. Photo CHRA neuf - 2.5 CRDI 16V 140cv, 2.5 TD 100cv 83cv, 2.5 CRDI 140cv, 2.5 TCI 94cv, 2.5 D 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 CRDI 16V 140cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-019
 17. Kit Chra neuf steler - 3.3 114cv, 100cv

  Kit Chra neuf steler - 3.3 114cv, 100cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-023
 18. Kit Chra neuf steler - 1.7 CRDI 16V 136cv, 140cv, 141cv, 116cv, 115cv, 1.7 CRDI VGT 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 CRDI 16V 136cv,...

  Disponible -

  186,54 € TTC 339,17 € TTC 155,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-588
 19. Kit Chra neuf steler - 3.3 116cv

  Kit Chra neuf steler - 3.3 116cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-363
 20. Kit Chra neuf steler - 1.1 CRDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.1 CRDI 75cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-178
 21. Kit Chra neuf steler - 2.2 CRDI 149cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CRDI 149cv

  Disponible -

  186,54 € TTC 339,17 € TTC 155,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-158
 22. Kit Chra neuf steler - 2.0 CRDI 136cv, 2.0 CRDI 16V 150cv, 145cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CRDI 136cv, 2.0...

  Disponible -

  212,72 € TTC 386,77 € TTC 177,27 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-293T
 23. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 12V 114cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 12V 114cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466287
 24. Kit Chra neuf steler - 1.1 CRDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.1 CRDI 75cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-734598
 25. Kit Chra neuf steler - 2.5 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 100cv

  Disponible -

  207,90 € TTC 378,00 € TTC 173,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49131-03600