1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 3. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 136cv 128cv 130cv, 2.2 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 128cv, 130c...

  En stock

  129,16 € TTC 234,83 € TTC 107,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-050
 4. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 107cv...

  En stock

  129,16 € TTC 234,83 € TTC 107,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv 109 110cv 107cv 108cv 95 109 110cv 107 109cv, 2.0 JTD 107 109cv 107 109 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 109cv, 110c...

  En stock

  109,10 € TTC 198,36 € TTC 90,92 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-182
 6. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 7. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  109,09 € TTC 198,34 € TTC 90,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 8. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TRD 92cv, 1.9 D...

  En stock

  142,75 € TTC 259,55 € TTC 118,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 9. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 10. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 109 110cv 109cv 108cv 95cv 110cv, 2.0 JTD 107 109cv 110cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv...

  En stock

  109,10 € TTC 198,36 € TTC 90,92 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-130
 11. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 136cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 136cv, 140c...

  En stock

  155,10 € TTC 282,00 € TTC 129,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-189
 12. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDi FAP 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDi FAP 204cv

  En stock

  261,49 € TTC 475,44 € TTC 217,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49477-01013
 13. Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 DI-D 16V 115cv, 150cv, 116cv, 117cv, 1.8 DI-D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 ...

  En stock

  153,95 € TTC 279,90 € TTC 128,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-198B
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 130cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465447
 15. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 95cv, 1.9 TD 90cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 95cv, 1.9 T...

  En stock

  148,50 € TTC 270,00 € TTC 123,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454086
 16. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465429
 17. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  109,00 € TTC 198,18 € TTC 90,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 18. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 103cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 103cv, 115cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53149886706
 19. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-111
 20. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 HDI 162cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, ...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-434
 21. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  Disponible -

  128,72 € TTC 234,04 € TTC 107,27 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-150
 22. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  Disponible -

  125,40 € TTC 228,00 € TTC 104,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-181
 23. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  Disponible -

  158,18 € TTC 287,60 € TTC 131,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 24. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 79cv, ...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 25. Photo CHRA neuf - 2.1 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 109cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-220
 26. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  Disponible -

  125,86 € TTC 228,83 € TTC 104,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 27. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  Disponible -

  142,75 € TTC 259,55 € TTC 118,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 28. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 MJTD 118cv, 2.0 JTD 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 ...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-356
 29. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  Disponible -

  157,09 € TTC 285,61 € TTC 130,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 30. Photo CHRA neuf - 1.6 THP 140cv 150cv 150 156cv 156cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 THP 150cv, 156...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-183
 31. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 107cv 110cv 107 109cv 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv

  Disponible -

  129,16 € TTC 234,83 € TTC 107,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-022
 32. Photo CHRA neuf - 2.0 CDI 109cv 82cv, 2.0 HDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 1.9 J...

  Disponible -

  182,18 € TTC 331,23 € TTC 151,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-124
 33. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90cv, 1.9 D 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 92cv, 1.9 TD ...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-256
 34. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  Disponible -

  142,75 € TTC 259,55 € TTC 118,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 35. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 95cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465614
 36. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  Disponible -

  167,36 € TTC 304,28 € TTC 139,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 37. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454091
 38. Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 204cv, 206cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 2...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-723341
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE...

  Disponible -

  239,99 € TTC 436,35 € TTC 199,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465439
 40. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136cv, 163cv, 162cv, 150cv, 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 MJTD 130cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136c...

  Disponible -

  182,16 € TTC 331,20 € TTC 151,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-807489
 41. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 107cv, 113cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 107cv, 113cv

  Disponible -

  239,99 € TTC 436,35 € TTC 199,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886737
 42. Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 1.8 TR...

  Disponible -

  218,18 € TTC 396,68 € TTC 181,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465343
 43. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 JTD 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 ...

  Disponible -

  247,50 € TTC 450,00 € TTC 206,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-806499
 44. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 78cv, 1.9 SD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 78cv, 1.9 SD...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880013
 45. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Disponible -

  135,97 € TTC 247,22 € TTC 113,31 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-484
 46. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177cv, 156cv, 3.0 D 146cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177c...

  Disponible -

  189,83 € TTC 345,14 € TTC 158,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-451
 47. Kit Chra neuf steler - 2.5 GTI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 GTI 170cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466404
 48. Kit Chra neuf steler - 1.2 THP 110, 130, 131cv , 1.2 ESS 101, 110, 130, 131cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 THP 110, 130, 1...

  Disponible -

  240,24 € TTC 436,80 € TTC 200,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-836250
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 150cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 150cv, 180cv

  Disponible -

  316,36 € TTC 575,19 € TTC 263,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53039880394
 50. Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454131