1. Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 90cv, 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 90cv, 105cv

  En stock

  163,74 € TTC 266,24 € TTC 136,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-458
 2. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv

  En stock

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-149
 3. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115cv, 2.5 TD 100cv, 103cv, 2.5 D 93cv, 101cv, 117cv, 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115c...

  En stock

  233,92 € TTC 380,35 € TTC 194,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-233
 4. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDS 92cv, 82cv, 1.9 TD 82cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDS 92cv, 82cv,...

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454055
 5. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136cv, 163cv, 162cv, 150cv, 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 MJTD 130cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136c...

  En stock

  199,26 € TTC 324,00 € TTC 166,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-807489
 6. Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 85cv, 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 85cv, ...

  En stock

  204,68 € TTC 332,81 € TTC 170,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-219T
 7. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock

  152,04 € TTC 247,22 € TTC 126,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-484
 8. Photo CHRA neuf - 2.4 JTD 140 150cv 140cv, 2.4 TD 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 140cv, 150c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-109
 9. Photo CHRA neuf - 2.1 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 109cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-220
 10. Photo CHRA neuf - 1.9 CDTI 150cv, 1.9 JTD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 150cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  158,67 € TTC 258,00 € TTC 132,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-272
 11. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 124cv, 125cv, 2.4 TDS 124cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 124cv, 125cv...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-158
 12. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 100cv 100 105cv 105cv 108cv, 1.9 MJTD 100 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 100cv, 105c...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-141
 13. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 14. Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-425
 15. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 MJTD 118cv, 2.0 JTD 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-356
 16. Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv, 150cv, 1.4 TB 16V 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-151
 17. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 115cv 122cv 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 122cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  150,68 € TTC 245,00 € TTC 125,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-161
 18. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100 103cv 108 115cv 95cv, 2.5 TDI 109 115cv, 2.5 D 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 103cv, 2.5 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  110,70 € TTC 180,00 € TTC 92,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-227
 19. Kit Chra neuf steler - 1.3 HDI 75cv, 1.3 MJTD 75cv, 1.3 MJTD 16V 75cv, 95cv, 1.3 CDTI 16V 75cv, 1.3 DDIS 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 HDI 75cv, 1.3 M...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-424
 20. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 107cv...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 21. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 22. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 82cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 82cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-257
 23. Kit Chra neuf steler - 1.4 GTI 131cv, 133cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 GTI 131cv, 133c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-146
 24. Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 JTD 110cv, 2.3 TD 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 J...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-181
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 220cv, 2.0 iE 16V 220cv, 2.0 ie 20V 205cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 22...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-030
 26. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-210
 27. Photo CHRA neuf - 1.9 MJTD 120cv, 1.9 JTD 120cv, 1.9 CDTI 100 120cv 120cv, 1.9 120cv, 1.9 D 120 100cv, 1.9 TID 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 120cv, 100cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  150,67 € TTC 245,00 € TTC 125,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-269
 28. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 TD 75cv, 72cv, 100cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-374
 29. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 30. Kit Chra neuf steler - 1.3 IE 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 IE 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-157
 31. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv, 103cv, 100cv, 2.8 TDI 103cv, 2.8 JTD 127cv, 2.8 DTI 116cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-116
 32. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  En stock - Depart fournisseur

  232,47 € TTC 378,00 € TTC 193,73 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-427
 33. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv 109 110cv 107cv 108cv 95 109 110cv 107 109cv, 2.0 JTD 107 109cv 107 109 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 109cv, 110c...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-182
 34. Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 120cv, 2.3 TD 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 120cv, 2.3...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-139
 35. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 136cv 128cv 130cv, 2.2 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 128cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  150,68 € TTC 245,00 € TTC 125,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-050
 36. Photo CHRA neuf - 2.3 TD 96cv 116cv 110cv 136cv, 2.3 JTD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 110cv, 2.3 ...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-110
 37. Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 70cv, 1.7 TD 63cv, 70cv, 72cv, 64cv, 1.7 TDS 63cv, 70cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 70cv, 1.7 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-368
 38. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 109 110cv 109cv 108cv 95cv 110cv, 2.0 JTD 107 109cv 110cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-130
 39. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 40. Photo CHRA neuf - 1.3 JTD 70cv 75cv, 1.3 MJTD 70cv 75cv 95cv, 1.3 CDTI 75cv 70cv 69 70cv 70 75cv, 1.3 DDIS 70cv 75cv, 1.3 MJT 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 JTD 70cv, 75cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  118,08 € TTC 192,00 € TTC 98,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-021
 41. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 85cv, 100cv, 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 85cv, 100cv...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-113
 42. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 92cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 92cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53269886084
 43. Kit Chra neuf steler - 1.4 IE 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 IE 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VL5
 44. Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, 90cv, 1.3 CDTI 16V 95cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  164,91 € TTC 268,15 € TTC 137,43 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-196T
 45. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177cv, 156cv, 3.0 D 146cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177c...

  En stock - Depart fournisseur

  238,60 € TTC 387,96 € TTC 198,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-451
 46. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 95cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465475B
 47. Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 170cv, 163cv, 1.4 TJET 16V 178cv, 180cv, 189cv, 197cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 170cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  192,98 € TTC 313,79 € TTC 160,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-475
 48. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 1.9 TDS 82cv, 92cv, 90cv, 1.9 D 79cv, 80cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 1.9 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886003
 49. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 76cv, 73cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 76cv, 73cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VIAW
 50. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465439