1. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv, 103cv, 100cv, 2.8 TDI 103cv, 2.8 JTD 127cv, 2.8 DTI 116cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv...

  En stock

  139,05 € TTC 270,00 € TTC 115,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-116
 2. Kit Chra neuf steler - 1.3 HDI 75cv, 1.3 MJTD 75cv, 1.3 MJTD 16V 75cv, 95cv, 1.3 CDTI 16V 75cv, 1.3 DDIS 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 HDI 75cv, 1.3 M...

  En stock

  117,48 € TTC 228,11 € TTC 97,90 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-424
 3. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  En stock

  147,09 € TTC 285,61 € TTC 122,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 4. Photo CHRA neuf - 1.9 MJTD 120cv, 1.9 JTD 120cv, 1.9 CDTI 100 120cv 120cv, 1.9 120cv, 1.9 D 120 100cv, 1.9 TID 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 120cv, 100cv,...

  En stock

  107,25 € TTC 208,26 € TTC 89,38 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-269
 5. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 85cv, 100cv, 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 85cv, 100cv...

  En stock

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-113
 6. Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv, 150cv, 165cv, 166cv, 181cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv, 150cv...

  En stock

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466384B
 7. Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120cv, 125cv, 130cv, 90cv, 95cv, 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120c...

  En stock

  179,92 € TTC 349,36 € TTC 149,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-258T
 8. Kit Chra neuf steler - 2.3 MJT 16V 148cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 MJT 16V 148cv

  En stock

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-453
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 95cv

  En stock

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53149887005
 10. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 95cv

  En stock

  265,74 € TTC 516,00 € TTC 221,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465475B
 11. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock -

  148,11 € TTC 287,60 € TTC 123,43 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 12. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 109 110cv 109cv 108cv 95cv 110cv, 2.0 JTD 107 109cv 110cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv...

  En stock -

  102,16 € TTC 198,36 € TTC 85,13 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-130
 13. Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 JTD 110cv, 2.3 TD 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 J...

  En stock -

  117,42 € TTC 228,00 € TTC 97,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-181
 14. Photo CHRA neuf - 2.4 JTD 140 150cv 140cv, 2.4 TD 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 140cv, 150c...

  En stock -

  122,58 € TTC 238,02 € TTC 102,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-109
 15. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 TD 75cv, 72cv, 100cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-374
 16. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 100cv 100 105cv 105cv 108cv, 1.9 MJTD 100 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 100cv, 105c...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-141
 17. Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  En stock -

  185,40 € TTC 360,00 € TTC 154,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-425
 18. Photo CHRA neuf - 2.3 TD 96cv 116cv 110cv 136cv, 2.3 JTD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 110cv, 2.3 ...

  En stock -

  117,42 € TTC 228,00 € TTC 97,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-110
 19. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 115cv 110 115cv 110cv 80 115cv 150cv 170cv 120cv 90cv, 1.9 JTDM 115cv 120cv 90 115 120cv, 1.9 MJTD 16V 150cv, 1.9 MJTD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 115cv, 110c...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-103
 20. Kit Chra neuf steler - 1.4 GTI 131cv, 133cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 GTI 131cv, 133c...

  En stock -

  174,67 € TTC 339,16 € TTC 145,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-146
 21. Photo CHRA neuf - 1.3 JTD 70cv 75cv, 1.3 MJTD 70cv 75cv 95cv, 1.3 CDTI 75cv 70cv 69 70cv 70 75cv, 1.3 DDIS 70cv 75cv, 1.3 MJT 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 JTD 70cv, 75cv,...

  En stock -

  101,01 € TTC 196,14 € TTC 84,18 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-021
 22. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-210
 23. Photo CHRA neuf - 1.9 CDTI 150cv, 1.9 JTD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 150cv, 1.9 ...

  En stock -

  136,86 € TTC 265,74 € TTC 114,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-272
 24. Kit Chra neuf steler - 1.3 IE 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 IE 100cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-157
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 MJTD 118cv, 2.0 JTD 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 ...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-356
 26. Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 120cv, 2.3 TD 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 120cv, 2.3...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-139
 27. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 107cv...

  En stock -

  120,94 € TTC 234,83 € TTC 100,78 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 28. Photo CHRA neuf - 1.3 MJTD 85 90cv 90cv 85cv, 1.3 CDTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 85cv, 90cv...

  En stock -

  126,18 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-153
 29. Photo CHRA neuf - 2.1 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 109cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-220
 30. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock -

  117,85 € TTC 228,83 € TTC 98,21 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 31. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-149
 32. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  En stock -

  296,64 € TTC 576,00 € TTC 247,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-427
 33. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100 103cv 108 115cv 95cv, 2.5 TDI 109 115cv, 2.5 D 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 103cv, 2.5 TD...

  En stock -

  115,44 € TTC 224,15 € TTC 96,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-227
 34. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 136cv 128cv 130cv, 2.2 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 128cv, 130c...

  En stock -

  120,94 € TTC 234,83 € TTC 100,78 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-050
 35. Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 70cv, 1.7 TD 63cv, 70cv, 72cv, 64cv, 1.7 TDS 63cv, 70cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 70cv, 1.7 TD...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-368
 36. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 82cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 82cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-257
 37. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 220cv, 2.0 iE 16V 220cv, 2.0 ie 20V 205cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 22...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-030
 38. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 124cv, 125cv, 2.4 TDS 124cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 124cv, 125cv...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-158
 39. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 40. Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv, 150cv, 1.4 TB 16V 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-151
 41. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv 109 110cv 107cv 108cv 95 109 110cv 107 109cv, 2.0 JTD 107 109cv 107 109 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 109cv, 110c...

  En stock -

  102,16 € TTC 198,36 € TTC 85,13 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-182
 42. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDS 92cv, 82cv, 1.9 TD 82cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDS 92cv, 82cv,...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454055
 43. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 120cv, 90cv, 115cv, 1.9 JTD 120cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 120cv, 90c...

  En stock -

  185,91 € TTC 360,98 € TTC 154,92 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-471B
 44. Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, 90cv, 1.3 CDTI 16V 95cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, ...

  En stock -

  142,23 € TTC 276,18 € TTC 118,53 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-196T
 45. Kit Chra neuf steler - 1.4 IE 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 IE 115cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VL5
 46. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv, 103cv, 116cv, 2.5 TDS 118cv, 2.5 SD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv...

  En stock -

  195,88 € TTC 380,35 € TTC 163,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-174
 47. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 76cv, 73cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 76cv, 73cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VIAW
 48. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 90cv, 1.9 D 80cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 80cv, 90cv, ...

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886001
 49. Kit Chra neuf steler - 0.9 D 85cv

  Kit Chra neuf steler - 0.9 D 85cv

  En stock -

  138,10 € TTC 268,15 € TTC 115,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-157
 50. Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 121, 145cv, 1.6 CDTI 120, 146cv, 1.6 DCI 120, 145, 160cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 121, 145cv...

  En stock -

  195,91 € TTC 380,40 € TTC 163,26 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-543T