1. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 150cv, 2.8 CRD 160cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 150cv, 2.8 CR...

  En stock

  155,33 € TTC 300,00 € TTC 129,44 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-134
 2. Kit Chra neuf steler - 2.2 CRD 150cv, 121cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CRD 150cv, 121cv

  Disponible -

  180,18 € TTC 348,00 € TTC 150,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VV12
 3. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 116cv, 140cv, 118cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 116cv, 140cv...

  Disponible -

  155,33 € TTC 300,00 € TTC 129,44 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VA60A
 4. Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, 3.0 CDI V6 224cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, ...

  Disponible -

  242,31 € TTC 468,00 € TTC 201,92 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-552
 5. Kit Chra neuf steler - 2.4 GT 223cv, 2.4 SRT 223cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 GT 223cv, 2.4 S...

  Disponible -

  141,79 € TTC 273,85 € TTC 118,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-125
 6. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 118cv, 115cv, 2.0 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 118cv, 115cv...

  Disponible -

  128,00 € TTC 247,22 € TTC 106,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-165
 7. Photo CHRA neuf - 3.0 CRD V6 218cv, 3.0 CDI V6 224cv 190 224cv 190cv 184cv 204cv, 2.9 CDI V6 190cv 224cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, ...

  Disponible -

  159,98 € TTC 308,99 € TTC 133,32 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-401
 8. Photo CHRA neuf - 3.0 CDI V6 224cv 190cv, 3.0 CDI 235cv 224cv, 3.0 CRD V6 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, ...

  Disponible -

  159,98 € TTC 308,99 € TTC 133,32 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-360
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 CRD 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 CRD 143cv

  Disponible -

  256,73 € TTC 495,86 € TTC 213,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VA68
 10. Kit Chra neuf steler - 2.8 CRD 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 CRD 163cv

  Disponible -

  256,73 € TTC 495,86 € TTC 213,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-803423
 11. Kit Chra neuf steler - 2.2 CRD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CRD 150cv

  Disponible -

  180,18 € TTC 348,00 € TTC 150,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-759422
 12. Kit Chra neuf steler - 2.2 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 146cv

  Disponible -

  180,18 € TTC 348,00 € TTC 150,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466298
 13. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DI-D 136cv, 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 140cv, 2.0 CR...

  Disponible -

  211,54 € TTC 408,58 € TTC 176,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-482