1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 3. Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150cv, 6.9 150cv, 6.10 150cv, 6.11 150cv, 6.12 150cv, 6.13 150cv, 6.14 150cv

  Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150c...

  En stock

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-153
 4. Photo CHRA neuf - 1.8 TD 88 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv

  En stock

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-177
 5. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 6. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 7. Photo CHRA neuf - 1.8 TDI 75 90cv, 1.8 TDDI 75cv 90cv 75 90cv, 1.8 DI 75cv, 1.8 TDCI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 75cv, 90cv,...

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-111
 8. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv 115cv 90 115cv 115 130cv, 2.0 TDDI 90cv, 2.0 D 130cv, 2.0 DI 90 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 115...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-361
 9. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416
 10. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  143,39 € TTC 247,22 € TTC 119,49 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 11. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-178
 12. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv, 1.9 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 13. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 14. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv, 2.2 TDCI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 2.2...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-188
 15. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 16. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 17. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 120cv 90cv 125cv 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 90cv, 125c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-006
 18. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 19. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv, 2.0 DI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 115cv, 2.0...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-326
 20. Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-322
 21. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 22. Photo CHRA neuf - 2.5 D 80cv 76cv, 2.5 TD 95cv 85cv 100cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 80cv, 76cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-001
 23. Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-282
 24. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 25. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-129
 26. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-337
 27. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock - Depart fournisseur

  153,12 € TTC 264,00 € TTC 127,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 28. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 29. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-143
 30. Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-160
 31. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 140cv 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 140cv, 143cv

  En stock - Depart fournisseur

  153,12 € TTC 264,00 € TTC 127,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-168
 32. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-110
 33. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 34. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv 90 115cv, 2.0 TDDI 90cv 75cv 100cv 100 85cv 85cv, 2.0 DI 90 115cv, 1.8 D 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 D 60cv, 1.8 TDI...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-132
 35. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 36. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-101
 37. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-155
 38. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 100cv...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 39. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 40. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 115cv 100 125cv 125cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 115cv, 100...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-316
 41. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 100 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 100cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-102
 42. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 43. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 44. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-311
 45. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD Di 75cv, 90cv, 89cv, 1.8 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD Di 75cv, 90c...

  En stock - Depart fournisseur

  220,60 € TTC 380,35 € TTC 183,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-485
 46. Kit Chra neuf steler - 2.2 D 158cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D 158cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-831157
 47. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  176,48 € TTC 304,28 € TTC 147,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 48. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  134,56 € TTC 232,01 € TTC 112,14 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-505
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  219,24 € TTC 378,00 € TTC 182,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452062B
 50. Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-550