1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150cv, 6.9 150cv, 6.10 150cv, 6.11 150cv, 6.12 150cv, 6.13 150cv, 6.14 150cv

  Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150c...

  En stock

  253,12 € TTC 418,38 € TTC 210,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-153
 3. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416
 4. Photo CHRA neuf - 1.8 TD 88 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv

  En stock

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-177
 5. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 6. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 7. Photo CHRA neuf - 1.8 TDI 75 90cv, 1.8 TDDI 75cv 90cv 75 90cv, 1.8 DI 75cv, 1.8 TDCI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 75cv, 90cv,...

  En stock

  148,22 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-111
 8. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv 115cv 90 115cv 115 130cv, 2.0 TDDI 90cv, 2.0 D 130cv, 2.0 DI 90 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 115...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-361
 9. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 10. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 140cv 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 140cv, 143cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-168
 11. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-110
 12. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 13. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv 90 115cv, 2.0 TDDI 90cv 75cv 100cv 100 85cv 85cv, 2.0 DI 90 115cv, 1.8 D 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 D 60cv, 1.8 TDI...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-132
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 15. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  148,22 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-101
 16. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-155
 17. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 100cv...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 18. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 19. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 115cv 100 125cv 125cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 115cv, 100...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-316
 20. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 100 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 100cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  148,23 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-102
 21. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 22. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 23. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-311
 24. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 25. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-178
 26. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv, 1.9 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 27. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 28. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv, 2.2 TDCI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 2.2...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-188
 29. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 30. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 31. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 120cv 90cv 125cv 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 90cv, 125c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-006
 32. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 33. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv, 2.0 DI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 115cv, 2.0...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-326
 34. Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-322
 35. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 36. Photo CHRA neuf - 2.5 D 80cv 76cv, 2.5 TD 95cv 85cv 100cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 80cv, 76cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-001
 37. Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-282
 38. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 39. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-129
 40. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-337
 41. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock - Depart fournisseur

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 42. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 43. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-143
 44. Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-160
 45. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 TDCI 115cv, 2.2 DI-DC 156cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 ...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-587
 46. Kit Chra neuf steler - 2.0 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 204cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466962
 47. Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452062
 48. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 49. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466016
 50. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D 102cv, 125cv, 2.3 TD 80cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,89 € TTC 289,07 € TTC 145,74 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212