1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 3. Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150cv, 6.9 150cv, 6.10 150cv, 6.11 150cv, 6.12 150cv, 6.13 150cv, 6.14 150cv

  Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150c...

  En stock

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-153
 4. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 5. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 6. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock

  113,45 € TTC 206,28 € TTC 94,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 7. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock

  135,27 € TTC 245,94 € TTC 112,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 8. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock

  135,30 € TTC 246,00 € TTC 112,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 9. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 100cv...

  En stock

  117,82 € TTC 214,22 € TTC 98,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 10. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  109,09 € TTC 198,34 € TTC 90,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 11. Photo CHRA neuf - 1.8 TD 88 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv

  En stock

  125,40 € TTC 228,00 € TTC 104,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-177
 12. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  109,00 € TTC 198,18 € TTC 90,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 13. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466016
 14. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-178
 15. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv, 1.9 TD...

  Disponible -

  151,80 € TTC 276,00 € TTC 126,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 16. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv, 2.2 TDCI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 2.2...

  Disponible -

  154,91 € TTC 281,65 € TTC 129,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-188
 17. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 120cv 90cv 125cv 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 90cv, 125c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-006
 18. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  Disponible -

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 19. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv, 2.0 DI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 115cv, 2.0...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-326
 20. Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-322
 21. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  Disponible -

  125,40 € TTC 228,00 € TTC 104,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 22. Photo CHRA neuf - 2.5 D 80cv 76cv, 2.5 TD 95cv 85cv 100cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 80cv, 76cv, 2...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-001
 23. Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-282
 24. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 25. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-129
 26. Photo CHRA neuf - 1.8 TDI 75 90cv, 1.8 TDDI 75cv 90cv 75 90cv, 1.8 DI 75cv, 1.8 TDCI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 75cv, 90cv,...

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-111
 27. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-337
 28. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 29. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-143
 30. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv 115cv 90 115cv 115 130cv, 2.0 TDDI 90cv, 2.0 D 130cv, 2.0 DI 90 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 115...

  Disponible -

  146,07 € TTC 265,58 € TTC 121,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-361
 31. Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-160
 32. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 140cv 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 140cv, 143cv

  Disponible -

  171,60 € TTC 312,00 € TTC 143,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-168
 33. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-110
 34. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv 90 115cv, 2.0 TDDI 90cv 75cv 100cv 100 85cv 85cv, 2.0 DI 90 115cv, 1.8 D 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 D 60cv, 1.8 TDI...

  Disponible -

  130,91 € TTC 238,02 € TTC 109,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-132
 35. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 36. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-101
 37. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-155
 38. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 39. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 115cv 100 125cv 125cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 115cv, 100...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-316
 40. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 100 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 100cv, 115cv

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-102
 41. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  Disponible -

  125,86 € TTC 228,83 € TTC 104,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 42. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115...

  Disponible -

  190,90 € TTC 347,10 € TTC 159,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416
 43. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  Disponible -

  142,75 € TTC 259,55 € TTC 118,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 44. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-311
 45. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Disponible -

  250,90 € TTC 456,19 € TTC 209,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 46. Kit Chra neuf steler - 1.6 BLUE HDI 75, 95, 100cv, 1.6 TDCI 95cv, 1.6 ECOTEC D 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 BLUE HDI 75, 95...

  Disponible -

  148,50 € TTC 270,00 € TTC 123,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-203
 47. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  Disponible -

  167,36 € TTC 304,28 € TTC 139,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 48. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  Disponible -

  127,60 € TTC 232,01 € TTC 106,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-505
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 2...

  Disponible -

  207,90 € TTC 378,00 € TTC 173,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452062B
 50. Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  Disponible -

  297,00 € TTC 540,00 € TTC 247,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-550