1. Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150cv, 6.9 150cv, 6.10 150cv, 6.11 150cv, 6.12 150cv, 6.13 150cv, 6.14 150cv

  Kit Chra neuf steler - 7.6 130cv, 6.8 150c...

  En stock

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-153
 2. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 3. Photo CHRA neuf - 1.8 TD 88 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv

  En stock

  117,42 € TTC 228,00 € TTC 97,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-177
 4. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDDI 75cv, 90cv

  En stock

  119,48 € TTC 232,01 € TTC 99,57 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-505
 5. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 140cv 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 140cv, 143cv

  En stock

  160,68 € TTC 312,00 € TTC 133,90 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-168
 6. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466016
 7. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock

  101,85 € TTC 197,76 € TTC 84,87 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 8. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv 90 115cv, 2.0 TDDI 90cv 75cv 100cv 100 85cv 85cv, 2.0 DI 90 115cv, 1.8 D 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 D 60cv, 1.8 TDI...

  En stock

  122,58 € TTC 238,02 € TTC 102,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-132
 9. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock

  106,23 € TTC 206,28 € TTC 88,53 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 10. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDCI 68cv, 2.2 TDCI 16V 150cv, 125cv, 155cv, 3.2 TDCI 20V 200cv, 2.2 TDCI 125cv, 100cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDCI 68cv, 2.2 ...

  En stock -

  202,25 € TTC 392,72 € TTC 168,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-467
 11. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock -

  102,06 € TTC 198,18 € TTC 85,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 12. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 85cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-155
 13. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D 102cv, 125cv, 2.3 TD 80cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D ...

  En stock -

  125,65 € TTC 243,98 € TTC 104,71 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212
 14. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 100cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 100...

  En stock -

  194,09 € TTC 376,87 € TTC 161,74 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-523
 15. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock -

  117,42 € TTC 228,00 € TTC 97,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 16. Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-282
 17. Kit Chra neuf steler - 2.5 DID 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DID 75cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465165
 18. Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ14
 19. Photo CHRA neuf - 1.8 TDI 75 90cv, 1.8 TDDI 75cv 90cv 75 90cv, 1.8 DI 75cv, 1.8 TDCI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 75cv, 90cv,...

  En stock -

  126,18 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-111
 20. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock -

  126,66 € TTC 245,94 € TTC 105,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 21. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD Di 75cv, 90cv, 89cv, 1.8 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD Di 75cv, 90c...

  En stock -

  125,65 € TTC 243,98 € TTC 104,71 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-485
 22. Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  En stock -

  225,26 € TTC 437,40 € TTC 187,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-550B
 23. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock -

  93,65 € TTC 181,84 € TTC 78,04 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 24. Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-160
 25. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv, 2.2 TDCI 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 2.2...

  En stock -

  145,05 € TTC 281,65 € TTC 120,87 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-188
 26. Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 2...

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452062B
 27. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock -

  126,69 € TTC 246,00 € TTC 105,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 28. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 29. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  En stock -

  225,26 € TTC 437,40 € TTC 187,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 30. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 115cv, 2.0 DI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 115cv, 2.0...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-326
 31. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 220cv, 227cv, 2.0 i 16V 220cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 220cv, 227cv,...

  En stock -

  247,20 € TTC 480,00 € TTC 206,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452059
 32. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 100cv...

  En stock -

  110,33 € TTC 214,22 € TTC 91,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 33. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 115cv 100 125cv 125cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 115cv, 100...

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-316
 34. Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 320cv

  En stock -

  352,58 € TTC 684,62 € TTC 293,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-304
 35. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 36. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 77cv, 90cv, 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 77cv, 90cv, ...

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452014
 37. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 130cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-311
 38. Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 177cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-717371
 39. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 40. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886085
 41. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv, 1.9 TD...

  En stock -

  142,14 € TTC 276,00 € TTC 118,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 42. Kit Chra neuf steler -1.0 ECOBOOST 125CV

  Kit Chra neuf steler -1.0 ECOBOOST 125CV

  En stock -

  259,56 € TTC 504,00 € TTC 216,30 € HT

  Ref. :STL-CHRA-011-001T
 43. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 TDCI 115cv, 2.2 DI-DC 156cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 ...

  En stock -

  169,58 € TTC 329,28 € TTC 141,32 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-587
 44. Photo CHRA neuf - 2.4 TDCI 120cv 90cv 125cv 75cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 90cv, 125c...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-006
 45. Kit Chra neuf steler - 1.6 132cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 132cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466944
 46. Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 20V 200cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 20V 200cv

  En stock -

  255,37 € TTC 495,86 € TTC 212,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-481
 47. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv

  En stock -

  126,18 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-101
 48. Photo CHRA neuf - 2.5 D 80cv 76cv, 2.5 TD 95cv 85cv 100cv 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 80cv, 76cv, 2...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-001
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 205cv, 220cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 205cv, 220cv

  En stock -

  222,48 € TTC 432,00 € TTC 185,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465189
 50. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5 143cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5...

  En stock -

  177,27 € TTC 344,22 € TTC 147,73 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-138
 51. Photo CHRA neuf - 1.8 TDCI 100 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDCI 100cv, 115cv

  En stock -

  126,18 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-102
 52. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 140cv, 115...

  En stock -

  178,76 € TTC 347,10 € TTC 148,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416
 53. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 130cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-337
 54. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 77cv, 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 77cv, 75cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465137
 55. Kit Chra neuf steler - 2.2 D 158cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D 158cv

  En stock -

  286,02 € TTC 555,37 € TTC 238,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-831157
 56. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock -

  89,61 € TTC 174,00 € TTC 74,68 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 57. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  En stock -

  234,94 € TTC 456,19 € TTC 195,78 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 58. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 130cv 115cv 90 115cv 115 130cv, 2.0 TDDI 90cv, 2.0 D 130cv, 2.0 DI 90 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 130cv, 115...

  En stock -

  136,77 € TTC 265,58 € TTC 113,98 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-361
 59. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv, 98cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 88cv, 90cv, ...

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452063
 60. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock -

  101,85 € TTC 197,76 € TTC 84,87 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 61. Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 D V6 370cv

  En stock -

  278,10 € TTC 540,00 € TTC 231,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-550
 62. Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 227cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 220cv, 224cv, 2...

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452062
 63. Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 TDCI 200cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-322
 64. Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 2.2 D 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TDCI 155cv, 2.2...

  En stock -

  193,06 € TTC 374,87 € TTC 160,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-416B
 65. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 66. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv, 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv, 100cv

  En stock -

  204,29 € TTC 396,68 € TTC 170,24 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-536
 67. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 137cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-129
 68. Kit Chra neuf steler - 2.0 RS 215cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 RS 215cv

  En stock -

  306,44 € TTC 595,03 € TTC 255,37 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-722979
 69. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 70. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 130cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-143
 71. Kit Chra neuf steler - 2.5 108cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 108cv

  En stock -

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-366
 72. Kit Chra neuf steler - 1.6 BLUE HDI 75, 95, 100cv, 1.6 TDCI 95cv, 1.6 ECOTEC D 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 BLUE HDI 75, 95...

  En stock -

  139,05 € TTC 270,00 € TTC 115,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-203
 73. Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TDI 71cv, 88cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-178
 74. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock -

  156,71 € TTC 304,28 € TTC 130,59 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 75. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDCI 120cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-110
 76. Kit Chra neuf steler - 2.0 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 204cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466962
 77. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock -

  117,85 € TTC 228,83 € TTC 98,21 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 78. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  En stock -

  93,65 € TTC 181,84 € TTC 78,04 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253