1. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 116cv, 136cv, 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 116cv, 136cv,...

  En stock

  276,13 € TTC 456,42 € TTC 230,11 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-173
 2. Kit Chra neuf steler - 1.6 D 95cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 D 95cv, 110cv

  En stock

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54359880048
 3. Kit Chra neuf steler - 4.0 V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 4.0 V8 245cv

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-714486
 4. Kit Chra neuf steler - 4.0 D V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 4.0 D V8 245cv

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-714485
 5. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 130cv...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-137
 6. Kit Chra neuf steler - 3.0 GTD 299cv, 3.0 D 313cv, 306cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 GTD 299cv, 3.0 ...

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54409880009
 7. Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 204cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 204cv, 218cv

  En stock

  182,94 € TTC 302,38 € TTC 152,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-477
 8. Kit Chra neuf steler - 4.4 i V8 32V 407cv, 480cv, 465cv

  Kit Chra neuf steler - 4.4 i V8 32V 407cv,...

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-769155
 9. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 122cv

  En stock

  173,73 € TTC 287,16 € TTC 144,78 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-520
 10. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 122cv

  En stock

  182,94 € TTC 302,38 € TTC 152,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-478
 11. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-101
 12. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 115cv 136cv 132 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 136cv...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-159
 13. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv 204cv, 3.0 TD 204cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 218cv, 231cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  156,09 € TTC 258,00 € TTC 130,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-136
 14. Photo CHRA neuf - 2.0 D 143cv 136cv 115cv 136 143cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 143cv, 136cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-280
 15. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 16. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261B
 17. Photo CHRA neuf - 3.0 D 163cv 193cv, 2.9 TD 193cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 163cv, 193cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  156,09 € TTC 258,00 € TTC 130,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-207
 18. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 218cv, 231cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-327
 19. Photo CHRA neuf - 2.5 D 163cv 177cv, 2.5 TDI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 163cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-140
 20. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 24V 177cv, 163cv, 2.5 D 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 24V 177cv, 16...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-171
 21. Photo CHRA neuf - 2.0 D 16V 150cv, 2.0 D 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 16V 150cv, 2....

  En stock - Depart fournisseur

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-140
 22. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  148,23 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-106
 23. Photo CHRA neuf - 3.0 D 211 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-328
 24. Photo CHRA neuf - 2.0 D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-134
 25. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv, 2.0 D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv, 2.0 D...

  En stock - Depart fournisseur

  148,23 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-044
 26. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 183cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 183cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-331
 27. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 28. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261
 29. Photo CHRA neuf - 3.0 D 184cv 193cv, 2.9 TD 184cv 193cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv, 193cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  156,09 € TTC 258,00 € TTC 130,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-057
 30. Photo CHRA neuf - 2.5 TDS 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDS 143cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-111
 31. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-286
 32. Photo CHRA neuf - 3.0 D 231cv 235cv 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 235cv, 197cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359
 33. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv, 234cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv, 234cv

  En stock - Depart fournisseur

  162,22 € TTC 268,14 € TTC 135,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359D
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 BID 24V 286cv, 3.0 BISD 286cv, 3.0 BIDX 286cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 BID 24V 286cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  276,13 € TTC 456,42 € TTC 230,11 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-261
 35. Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-703673
 36. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,12 € TTC 418,38 € TTC 210,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-584
 37. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 24V 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 24V 197cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-GT22-040-1
 38. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886480
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 184cv, 200cv, 136cv, 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 184c...

  En stock - Depart fournisseur

  199,05 € TTC 329,00 € TTC 165,87 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-166T
 40. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-242
 41. Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 258cv

  Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 258cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-722010
 42. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv

  En stock - Depart fournisseur

  162,22 € TTC 268,14 € TTC 135,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359C
 43. Kit Chra neuf steler - 3.0 i 24V 300cv, 335cv, 3.0 iS 340cv, 306cv, 3.0 i 306cv, 340cv, 2.9 D 306CV

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i 24V 300cv, 33...

  En stock - Depart fournisseur

  148,42 € TTC 245,33 € TTC 123,69 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-184
 44. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466016
 45. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 306cv, 300cv, 3.0 GTD 300cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 306cv, 300cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53269887109
 46. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-711800
 47. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 2.5 TDS 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 2.5 T...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465555
 48. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  En stock - Depart fournisseur

  276,13 € TTC 456,42 € TTC 230,11 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359G
 49. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  239,58 € TTC 396,00 € TTC 199,65 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53269880000
 50. Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-703672