1. Photo CHRA neuf - 2.0 D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 177cv

  En stock

  130,02 € TTC 236,40 € TTC 108,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-134
 2. Photo CHRA neuf - 2.0 D 16V 150cv, 2.0 D 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 16V 150cv, 2....

  En stock

  180,00 € TTC 327,26 € TTC 150,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-140
 3. Kit Chra neuf steler - 4.0 D V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 4.0 D V8 245cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-714485
 4. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 183cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 183cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-331
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  En stock

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261
 6. Photo CHRA neuf - 2.5 TDS 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDS 143cv, 2.5 ...

  En stock

  152,72 € TTC 277,68 € TTC 127,27 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-111
 7. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 115cv 136cv 132 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 136cv...

  En stock

  160,36 € TTC 291,56 € TTC 133,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-159
 8. Photo CHRA neuf - 2.0 D 143cv 136cv 115cv 136 143cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 143cv, 136cv,...

  En stock

  186,54 € TTC 339,16 € TTC 155,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-280
 9. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466016
 10. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 143cv

  En stock

  251,03 € TTC 456,42 € TTC 209,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-173B
 11. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 24V 286cv, 3.0 SD 286cv, 3.0 DX 286cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 24V 286cv, 3....

  En stock

  112,37 € TTC 204,31 € TTC 93,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-245
 12. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 116cv, 136cv, 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 116cv, 136cv,...

  En stock

  251,03 € TTC 456,42 € TTC 209,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-195
 13. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 204CV

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 204CV

  En stock

  208,56 € TTC 379,20 € TTC 173,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-297T
 14. Kit Chra neuf steler - 3.0 i 24V 300cv, 335cv, 3.0 iS 340cv, 306cv, 3.0 i 306cv, 340cv, 2.9 D 306CV

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i 24V 300cv, 33...

  En stock

  134,93 € TTC 245,33 € TTC 112,44 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-184
 15. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv

  En stock

  207,27 € TTC 376,85 € TTC 172,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359C
 16. Photo CHRA neuf - 2.5 D 163cv 177cv, 2.5 TDI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 163cv, 177cv,...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-140
 17. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 24V 177cv, 163cv, 2.5 D 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 24V 177cv, 16...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-171
 18. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  Disponible -

  154,91 € TTC 281,65 € TTC 129,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-106
 19. Photo CHRA neuf - 3.0 D 211 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-328
 20. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv, 2.0 D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv, 2.0 D...

  Disponible -

  154,90 € TTC 281,64 € TTC 129,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-044
 21. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  Disponible -

  125,40 € TTC 228,00 € TTC 104,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 22. Photo CHRA neuf - 3.0 D 184cv 193cv, 2.9 TD 184cv 193cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv, 193cv,...

  Disponible -

  171,27 € TTC 311,40 € TTC 142,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-057
 23. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  Disponible -

  156,00 € TTC 283,63 € TTC 130,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-286
 24. Photo CHRA neuf - 3.0 TD 183cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 183cv

  Disponible -

  171,27 € TTC 311,40 € TTC 142,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-105
 25. Photo CHRA neuf - 3.0 D 231cv 235cv 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 235cv, 197cv,...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359
 26. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv

  Disponible -

  113,50 € TTC 206,36 € TTC 94,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-101
 27. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv 204cv, 3.0 TD 204cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 218cv, 231cv,...

  Disponible -

  171,27 € TTC 311,40 € TTC 142,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-136
 28. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  Disponible -

  135,30 € TTC 246,00 € TTC 112,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 29. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv, 150cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261B
 30. Photo CHRA neuf - 3.0 D 163cv 193cv, 2.9 TD 193cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 163cv, 193cv,...

  Disponible -

  171,27 € TTC 311,40 € TTC 142,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-207
 31. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 218cv, 231cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-327
 32. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 130cv...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-137
 33. Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 204cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 204cv, 218cv

  Disponible -

  207,27 € TTC 376,85 € TTC 172,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-477
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 306cv, 300cv, 3.0 GTD 300cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 306cv, 300cv,...

  Disponible -

  207,90 € TTC 378,00 € TTC 173,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53269887109
 35. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 184cv

  Disponible -

  327,26 € TTC 595,03 € TTC 272,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-711800
 36. Kit Chra neuf steler - 4.4 i V8 32V 407cv, 480cv, 465cv

  Kit Chra neuf steler - 4.4 i V8 32V 407cv,...

  Disponible -

  264,00 € TTC 480,00 € TTC 220,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-769155
 37. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 2.5 TDS 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv, 2.5 T...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465555
 38. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 115cv, 122cv

  Disponible -

  192,00 € TTC 349,08 € TTC 160,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-520
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 204CV

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 204CV

  Disponible -

  293,04 € TTC 532,80 € TTC 244,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169880016
 40. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 272cv

  Disponible -

  265,67 € TTC 483,03 € TTC 221,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53269880000
 41. Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  Kit Chra neuf steler - 3.9 D V8 245cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-703672
 42. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv, 218cv

  Disponible -

  206,20 € TTC 374,90 € TTC 171,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359G
 43. Kit Chra neuf steler - 3.9 D 258cv

  Kit Chra neuf steler - 3.9 D 258cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-722011
 44. Kit Chra neuf steler - 2.9 D 306CV

  Kit Chra neuf steler - 2.9 D 306CV

  Disponible -

  137,94 € TTC 250,80 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-183
 45. Kit Chra neuf steler - 2.0 CRD 204cv, 211cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CRD 204cv, 211c...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169880077
 46. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-137B
 47. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv, 197cv, 3.0 D 24V 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 231cv, 197cv,...

  Disponible -

  204,60 € TTC 372,00 € TTC 170,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359E
 48. Kit Chra neuf steler - 2.0 CRD 204cv, 211cv, 218cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CRD 204cv, 211c...

  Disponible -

  198,55 € TTC 360,99 € TTC 165,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54359880060
 49. Kit Chra neuf steler - 2.9 D 245cv

  Kit Chra neuf steler - 2.9 D 245cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-716484
 50. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 136cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 136cv

  Disponible -

  164,73 € TTC 299,50 € TTC 137,27 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-820021