1. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 163cv

  En stock

  166,58 € TTC 264,00 € TTC 138,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-101
 2. Photo CHRA neuf - 2.0 D 16V 150cv, 2.0 D 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 16V 150cv, 2....

  En stock

  166,58 € TTC 264,00 € TTC 138,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-140
 3. Photo CHRA neuf - 2.0 D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 177cv

  En stock

  166,58 € TTC 264,00 € TTC 138,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-134
 4. Photo CHRA neuf - 3.0 D 184cv 193cv, 2.9 TD 184cv 193cv

  Kit Chra neuf steler - 2.9 TD 193cv 184cv,...

  En stock

  162,80 € TTC 258,00 € TTC 135,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-057
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 115cv 136cv 132 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 136cv 115cv ...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-159
 6. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv 204cv, 3.0 TD 204cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 204cv 218cv 2...

  En stock - Depart fournisseur

  162,80 € TTC 258,00 € TTC 135,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-136
 7. Photo CHRA neuf - 2.0 D 143cv 136cv 115cv 136 143cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 143cv 136cv 1...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-280
 8. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 9. CHRA neuf - 2.0 D 150cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261B
 10. Photo CHRA neuf - 3.0 D 163cv 193cv, 2.9 TD 193cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 193cv 163cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  162,80 € TTC 258,00 € TTC 135,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-207
 11. Photo CHRA neuf - 3.0 D 218cv 231cv 211cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211cv 218cv 2...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-327
 12. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-137
 13. Photo CHRA neuf - 2.5 D 163cv 177cv, 2.5 TDI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 150cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-140
 14. CHRA neuf - 2.5 D 24V 177 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 24V 177 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-171
 15. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-106
 16. Photo CHRA neuf - 3.0 D 211 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 211 218cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-328
 17. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv, 2.0 D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 2.0 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-044
 18. CHRA neuf - 3.0 D 183cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 183cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-331
 19. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 20. CHRA neuf - 2.5 D 170cv, 2.5 D 24V 177 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 170cv, 2.5 D ...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-433
 21. Photo CHRA neuf - 2.0 D 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-261
 22. Photo CHRA neuf - 2.5 TDS 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDS 143cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-111
 23. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-286
 24. Photo CHRA neuf - 3.0 TD 183cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 183cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-105
 25. Photo CHRA neuf - 3.0 D 231cv 235cv 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 197cv 231cv 2...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359