1. Photo CHRA neuf - 1.6 TDI 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 105cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-430
 2. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI V6 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI V6 150cv

  En stock

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-104
 3. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI V6 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI V6 150cv

  En stock

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-124
 4. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 101cv 105cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv 105cv ...

  En stock

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-105
 5. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 90cv 90 105cv 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv 90 10...

  En stock

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-139
 6. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv, 1.8 i 150cv 180cv 225cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 163cv 150cv 1...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-003
 7. CHRA neuf - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-357
 8. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 131cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 130cv 131cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-343
 9. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv 90 105cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-189
 10. Photo CHRA neuf - 1.8 i 150 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv 150 163cv

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-005
 11. CHRA neuf - 2.5 TDI 100cv 151cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 100cv 151cv

  En stock

  162,80 € TTC 258,00 € TTC 135,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-112
 12. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv 136 1...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 13. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv 130cv...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 14. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 95cv 83 95c...

  En stock

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 15. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 136 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 136 163cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-149
 16. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 105cv 90 105cv 90cv, 1.9 D 102cv 103cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 103cv 102cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,60 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-107
 17. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 75cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90 105cv 10...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-187
 18. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 68cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-128
 19. CHRA neuf - 5.0 310cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-302
 20. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv 136 1...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-126
 21. CHRA neuf - 2.8 TDI 158cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 158cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-324
 22. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv 150cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 23. Photo CHRA neuf - 1.6 TD 70cv 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 68cv 70cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-161
 24. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 163 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 163 174cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-GT20-13
 25. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 116cv 110 1...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 26. CHRA neuf - 1.4 TSI 125cv 122cv, 1.4 TFSI 125cv 122cv, 1.4 FSI 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TSI 125cv 122cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-148
 27. CHRA neuf - 2.4 D 101cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D 101cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-142
 28. CHRA neuf - 1.4 TSI 170cv 140cv 160cv 150cv 180cv, 1.4 TFSI 180cv 170cv 185cv, 1.4 FSI 140cv 160cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TSI 170cv 140cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-207
 29. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 30. Photo CHRA neuf - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-414
 31. CHRA neuf - 1.2 TDI 61cv 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TDI 61cv 60cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-254
 32. CHRA neuf - 1.0 16V 110cv 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.0 16V 110cv 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-335
 33. CHRA neuf - 2.0 TDI 136140cv 140cv 110cv 136cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 136 140cv 1...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-198T
 34. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100 110 115cv 115cv 116cv 100 116cv 105 115cv 100cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv 116cv...

  En stock - Depart fournisseur

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-056B
 35. Photo CHRA neuf - 3.0 TDI 204cv 233cv 211cv 232cv 224cv 225cv, 2.7 TDI 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 224cv 233cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-140
 36. CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-201
 37. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 131cv 174cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv 163cv...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-402
 38. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 79cv 90cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 39. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-150
 40. CHRA neuf - 1.9 TDI 84cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 84cv 102cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-188
 41. CHRA neuf - 2.0 TDI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 170cv

  En stock - Depart fournisseur

  166,58 € TTC 264,00 € TTC 138,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-431
 42. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 43. CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-104
 44. CHRA neuf - 3.0 TDI V6 24V 240cv 211cv 239cv 239 240cv 265cv 237cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 240c...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359B
 45. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 46. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.9 T...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-160
 47. CHRA neuf - 5.0 310cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-301
 48. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-271
 49. CHRA neuf - 2.5 TDI 109cv 90 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv 90 109cv

  En stock - Depart fournisseur

  159,01 € TTC 252,00 € TTC 132,51 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-262
 50. CHRA neuf - 1.6 TDI 16V 75 90 105cv 105cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 75 90 1...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-209T