1. Photo CHRA neuf - 1.6 TDI 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 105cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-430
 2. Photo CHRA neuf - 3.0 TDI 204cv 233cv 211cv 232cv 224cv 225cv, 2.7 TDI 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 204cv, 233c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-140
 3. Photo CHRA neuf - 1.8 i 150 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv, 163cv

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-005
 4. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 180cv

  En stock

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-221T
 5. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  En stock

  231,64 € TTC 399,37 € TTC 193,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 6. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 131cv 174cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-402
 7. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 105cv 90 105cv 90cv, 1.9 D 102cv 103cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv, 100c...

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-107
 8. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI V6 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI V6 150cv

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-124
 9. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-357
 10. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 11. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TRD 92cv, 1.9 D...

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 12. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 131cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv, 130cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-343
 13. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 136 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 136cv, 163cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-149
 14. Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280cv, 286cv, 300cv, 210cv, 211cv, 1.8 TSI 230cv, 1.8 TFSI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-06K145702N
 15. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv

  En stock

  178,69 € TTC 308,09 € TTC 148,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-249T
 16. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv

  En stock

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454001
 17. Kit Chra neuf steler - 1.8 TFSI 160cv, 120cv, 170cv, 152cv, 1.8 FSI 120cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TFSI 160cv, 120...

  En stock

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-175B
 18. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 143cv, 136cv, 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 143cv, 136c...

  En stock

  182,00 € TTC 313,79 € TTC 151,66 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-241T
 19. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  En stock

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134B
 20. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 21. Kit Chra neuf steler - 2.0 TFSI 200cv, 220cv, 170cv, 185cv, 2.0 FSI 200cv, 2.0 GTI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TFSI 200cv, 220...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-185
 22. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-201
 23. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 75cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv, 100c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-187
 24. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 102cv, 84cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 102cv, 84cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-188
 25. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 162cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 162cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-141
 26. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv, 2.0 TDI 136 140cv 140cv, 2.0 CRD 140cv, 2.0 DID 136 140cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 130cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-253
 27. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-126
 28. Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 158cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 158cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-324
 29. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239cv, 211cv, 240cv, 223cv, 237cv, 265cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359B
 30. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 31. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 151cv, 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 151cv, 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  149,64 € TTC 258,00 € TTC 124,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-112
 32. Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-302
 33. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 34. Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 122cv, 125cv, 1.4 TSI 125cv, 122cv, 1.4 FSI 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 122cv, 125...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-148
 35. Kit Chra neuf steler - 2.4 D 101cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D 101cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-142
 36. Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 90cv, 105cv, 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 90cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-209T
 37. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 121 126 136cv 121 126 140cv 120 136 140cv 136cv, 1.9 TDI 130cv, 2.0 CRDI 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 121c...

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-037
 38. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 39. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-354
 40. Kit Chra neuf steler - 1.2 TDI 61cv, 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TDI 61cv, 60cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-254
 41. Kit Chra neuf steler - 1.0 16V 100cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.0 16V 100cv, 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-335
 42. Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-275
 43. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90 110 115cv 90 110cv 110 115cv 110cv 100cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 110cv...

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-056
 44. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 163cv, 174cv, 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 163cv, 174c...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-358
 45. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-413
 46. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 79cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 47. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 88cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-150
 48. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-100
 49. CHRA neuf - 2.0 TDI 136140cv 140cv 110cv 136cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 136c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-198T
 50. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv, 1.8 i 150cv 180cv 225cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv, 180cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-003