1. Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 185cv, 180cv, 170cv, 1.4 TSI 150cv, 180cv, 160cv, 140cv, 170cv, 1.4 FSI 140cv, 160cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 185cv, 180...

  En stock

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-207
 2. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 180cv

  En stock

  174,67 € TTC 339,16 € TTC 145,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-221T
 3. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv

  En stock

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134B
 4. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 136 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 136cv, 163cv

  En stock

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-149
 5. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv, 163cv

  En stock

  154,75 € TTC 300,48 € TTC 128,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-494
 6. Photo CHRA neuf - 1.8 i 150 163cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv, 163cv

  En stock

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-005
 7. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-357
 8. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv 110 115cv 90cv 90 110cv 110 115 116cv 116cv 100cv 100 101cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115c...

  En stock

  106,23 € TTC 206,28 € TTC 88,53 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-053
 9. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 90cv 90 105cv 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv, 90cv...

  En stock

  122,59 € TTC 238,03 € TTC 102,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-139
 10. Kit Chra neuf steler - 2.0 BITDI 180cv, 2.2 BITDI 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 BITDI 180cv, 2....

  En stock

  137,90 € TTC 267,76 € TTC 114,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-222T
 11. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 170cv

  En stock

  179,78 € TTC 349,08 € TTC 149,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-431
 12. Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 200cv, 211cv, 201cv, 2.0 GTI 211cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 200cv, 211c...

  En stock

  195,88 € TTC 380,35 € TTC 163,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-255T
 13. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 102cv, 84cv, 140cv, 136cv, 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 102cv, 84cv...

  En stock -

  188,98 € TTC 366,95 € TTC 157,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-459
 14. Photo CHRA neuf - 1.9 D 130cv, 1.9 TDI 150cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-134
 15. Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-301
 16. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 8V 150cv, 136cv, 2.0 TDI 150cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 8V 150cv, 1...

  En stock -

  179,45 € TTC 348,44 € TTC 149,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-012-002T
 17. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 121 126 136cv 121 126 140cv 120 136 140cv 136cv, 1.9 TDI 130cv, 2.0 CRDI 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 121c...

  En stock -

  98,07 € TTC 190,43 € TTC 81,73 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-037
 18. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 174cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-354
 19. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 90cv, 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 90cv, 75cv

  En stock -

  157,59 € TTC 306,00 € TTC 131,33 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16309880003
 20. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TRD 92cv, 1.9 D...

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 21. Photo CHRA neuf - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv, 70cv,...

  En stock -

  126,17 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-414
 22. Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-755299
 23. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 221CV, 224CV

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 221CV, 2...

  En stock -

  184,88 € TTC 358,99 € TTC 154,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-574
 24. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90 110 115cv 90 110cv 110 115cv 110cv 100cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 110cv...

  En stock -

  126,17 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-056
 25. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 163cv, 174cv, 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 163cv, 174c...

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-358
 26. Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280cv, 286cv, 300cv, 210cv, 211cv, 1.8 TSI 230cv, 1.8 TFSI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280c...

  En stock -

  306,45 € TTC 595,04 € TTC 255,37 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-830233
 27. Kit Chra neuf steler - 2.0 TFSI 200cv, 220cv, 170cv, 185cv, 2.0 FSI 200cv, 2.0 GTI 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TFSI 200cv, 220...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-185
 28. Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-708016
 29. Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454001
 30. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv, 1.8 i 150cv 180cv 225cv 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv, 180cv,...

  En stock -

  157,31 € TTC 305,45 € TTC 131,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-003
 31. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 80cv, 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 80cv, 68cv

  En stock -

  163,43 € TTC 317,35 € TTC 136,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-186
 32. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 245cv, 258cv, 250cv, 240cv, 204cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 245c...

  En stock -

  178,76 € TTC 347,11 € TTC 148,97 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-819968
 33. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 140cv 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-126
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239cv, 211cv, 240cv, 223cv, 237cv, 265cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 239c...

  En stock -

  216,30 € TTC 420,00 € TTC 180,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-359B
 35. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454002
 36. Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 105cv, 86cv, 90cv, 1.2 TFSI 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 105cv, 86cv...

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-03F145701K
 37. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv 115cv 90 110cv 110cv 110 115 116cv 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 100cv...

  En stock -

  110,33 € TTC 214,22 € TTC 91,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-055
 38. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 90cv, 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 90cv, 109cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-262
 39. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 245cv, 258cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI V6 24V 245c...

  En stock -

  247,20 € TTC 480,00 € TTC 206,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-804986
 40. Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 122cv, 125cv, 1.4 TSI 125cv, 122cv, 1.4 FSI 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TFSI 122cv, 125...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-148
 41. Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 90cv, 105cv, 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 90cv, 1...

  En stock -

  173,65 € TTC 337,18 € TTC 144,71 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-209T
 42. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 143cv, 136cv, 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 143cv, 136c...

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-241T
 43. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100cv 101cv 105cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv, 105c...

  En stock -

  129,95 € TTC 252,34 € TTC 108,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-105
 44. Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 125cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 125cv, 130cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-204
 45. Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 80cv, 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 80cv, 60cv

  En stock -

  255,37 € TTC 495,86 € TTC 212,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466534C
 46. Kit Chra neuf steler - 1.2 TDI 61cv, 60cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TDI 61cv, 60cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-254
 47. Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 TDI V10 313cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-275
 48. Kit Chra neuf steler - 2.0 BITDI 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 BITDI 180cv

  En stock -

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-247T
 49. Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465384
 50. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 79cv, ...

  En stock -

  148,32 € TTC 288,00 € TTC 123,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 51. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv

  En stock -

  202,25 € TTC 392,72 € TTC 168,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-100
 52. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv

  En stock -

  152,21 € TTC 295,56 € TTC 126,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-249T
 53. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53149887014
 54. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 75cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv, 100c...

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-187
 55. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 162cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 162cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-141
 56. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 75cv, 1.9 TDI 90cv, 1.7 TD 68cv, 1.7 TDS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock -

  117,42 € TTC 228,00 € TTC 97,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-129
 57. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 68cv

  En stock -

  126,66 € TTC 245,94 € TTC 105,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-128
 58. Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 200cv, 211cv, 201cv, 2.0 GTI 211cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 200cv, 211c...

  En stock -

  200,21 € TTC 388,75 € TTC 166,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-148
 59. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 16V 122cv, 140cv, 2.0 TDI 109cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 16V 122cv, ...

  En stock -

  238,01 € TTC 462,16 € TTC 198,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-432
 60. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 130cv 150cv, 1.9 D 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 130c...

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-156
 61. Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  Kit Chra neuf steler - 5.0 310cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-302
 62. Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 16V 105cv, 110cv, 1.2 TSI 105cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 16V 105cv, ...

  En stock -

  174,67 € TTC 339,17 € TTC 145,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-012-001T
 63. Photo CHRA neuf - 1.8 i 150cv 180cv 163cv 156cv 155cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 150cv, 163cv,...

  En stock -

  103,18 € TTC 200,34 € TTC 85,98 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-004
 64. Photo CHRA neuf - 1.6 TD 70cv 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 73cv, 84cv, ...

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-161
 65. Kit Chra neuf steler - 1.8 TFSI 160cv, 120cv, 170cv, 152cv, 1.8 FSI 120cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TFSI 160cv, 120...

  En stock -

  170,59 € TTC 331,24 € TTC 142,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-175B
 66. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv, 115cv

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-036
 67. Photo CHRA neuf - 1.6 TDI 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 105cv

  En stock -

  159,13 € TTC 308,99 € TTC 132,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-430
 68. Kit Chra neuf steler - 2.0 CR 138, 2.0 TDI 16V 140, 2.0 TDI	102, 140, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CR 138, 2.0 TDI...

  En stock -

  262,65 € TTC 510,00 € TTC 218,88 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-873970
 69. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 100 110 115cv 115cv 116cv 100 116cv 105 115cv 100cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 100cv, 110c...

  En stock -

  114,42 € TTC 222,17 € TTC 95,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-056B
 70. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 131cv 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 131cv, 130cv

  En stock -

  184,88 € TTC 359,00 € TTC 154,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-343
 71. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 8V 150cv, 136cv, 2.0 TDI 150cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 8V 150cv, 1...

  En stock -

  194,67 € TTC 378,00 € TTC 162,23 € HT

  Ref. :STL-CHRA-100-030TC2000
 72. Photo CHRA neuf - 3.0 TDI 204cv 233cv 211cv 232cv 224cv 225cv, 2.7 TDI 163cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 204cv, 233c...

  En stock -

  204,29 € TTC 396,68 € TTC 170,24 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-140
 73. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 75cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-413
 74. Kit Chra neuf steler - 4.2 130cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 130cv

  En stock -

  215,47 € TTC 418,38 € TTC 179,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-404T
 75. Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI CR 120CV

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI CR 120CV

  En stock -

  293,55 € TTC 570,00 € TTC 244,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16359880002
 76. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 90cv, 1.7 TDS 90 92cv, 2.0 DI 100cv 82cv, 2.0 DTI 82cv, 1.7 TD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 90cv, 1.7 T...

  En stock -

  126,69 € TTC 246,00 € TTC 105,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-009
 77. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 140cv, 136cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-201
 78. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 16V 184cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 16V 184cv, ...

  En stock -

  202,25 € TTC 392,73 € TTC 168,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-821866
 79. Photo CHRA neuf - 2.0 TDI 163 170cv 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-376
 80. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  En stock -

  231,75 € TTC 450,00 € TTC 193,13 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 81. Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280cv, 286cv, 300cv, 210cv, 211cv, 1.8 TSI 230cv, 1.8 TFSI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TSI 230cv, 280c...

  En stock -

  229,83 € TTC 446,27 € TTC 191,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-06K145702N
 82. Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 158cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TDI 158cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-324
 83. Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 110cv, 105cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TDI 16V 110cv, ...

  En stock -

  210,05 € TTC 407,87 € TTC 175,04 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-492T
 84. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 150cv, 160cv

  En stock -

  133,67 € TTC 259,55 € TTC 111,39 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-271
 85. Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 TD 70cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886082
 86. Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 16V 105cv, 110cv, 1.2 TSI 105cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.2 TSI 16V 105cv, ...

  En stock -

  160,02 € TTC 310,73 € TTC 133,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-100-030TC1000
 87. Kit Chra neuf steler - 2.4 D 101cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D 101cv

  En stock -

  154,50 € TTC 300,00 € TTC 128,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-142
 88. Kit Chra neuf steler - 4.2 BITDI V8 340cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 BITDI V8 340cv

  En stock -

  306,44 € TTC 595,03 € TTC 255,37 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-797517
 89. Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TDI 90cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54399880015
 90. Kit Chra neuf steler - 1.0 16V 100cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.0 16V 100cv, 110cv

  En stock -

  129,78 € TTC 252,00 € TTC 108,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-335
 91. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 75cv

  En stock -

  179,22 € TTC 348,00 € TTC 149,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465577
 92. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 110cv

  En stock -

  126,18 € TTC 245,00 € TTC 105,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-101
 93. Photo CHRA neuf - 1.9 TDI 105cv 90 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TDI 105cv, 90cv

  En stock -

  158,33 € TTC 307,43 € TTC 131,94 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-189
 94. Kit Chra neuf steler - 2.0 BITDI 180cv