1. Photo CHRA neuf - 2.4 JTD 136cv 136 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 136cv, 150cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-333
 2. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-210
 3. Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, 90cv, 1.3 CDTI 16V 95cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, ...

  En stock

  151,90 € TTC 276,18 € TTC 126,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-196T
 4. Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD , 1.6 CDTI, 1.6 DDIS, 105 CV, 114 cv, 120 cv,

  Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD , 1.6 CDTI,...

  En stock

  218,18 € TTC 396,68 € TTC 181,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-316T
 5. Photo CHRA neuf - 1.9 JTDM 16V 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 16V 150cv

  En stock

  141,83 € TTC 257,87 € TTC 118,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-445
 6. Photo CHRA neuf - 2.4 JTD 136cv 136 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 136cv, 150cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-410
 7. Kit Chra neuf steler - 2.0 i V6 200cv, 199cv, 205cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i V6 200cv, 199...

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454054
 8. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 100cv 100 105cv 105cv 108cv, 1.9 MJTD 100 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 100cv, 105c...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-141
 9. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 TD 75cv, 72cv, 100cv, 85cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-374
 10. Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 JTD 120cv

  Disponible -

  198,00 € TTC 360,00 € TTC 165,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-425
 11. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 220cv, 2.0 iE 16V 220cv, 2.0 ie 20V 205cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 20V 210cv, 22...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-030
 12. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 200cv, 210cv

  Disponible -

  207,90 € TTC 378,00 € TTC 173,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-427
 13. Photo CHRA neuf - 2.4 JTD 140 150cv 140cv, 2.4 TD 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 140cv, 150c...

  Disponible -

  130,91 € TTC 238,02 € TTC 109,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-109
 14. Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv, 150cv, 1.4 TB 16V 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 155cv...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-151
 15. Photo CHRA neuf - 1.9 JTD 115cv 110 115cv 110cv 80 115cv 150cv 170cv 120cv 90cv, 1.9 JTDM 115cv 120cv 90 115 120cv, 1.9 MJTD 16V 150cv, 1.9 MJTD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 115cv, 110c...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-103
 16. Photo CHRA neuf - 2.0 T 202cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 T 202cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-115
 17. Photo CHRA neuf - 1.3 MJTD 85 90cv 90cv 85cv, 1.3 CDTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 85cv, 90cv...

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-153
 18. Photo CHRA neuf - 1.9 MJTD 120cv, 1.9 JTD 120cv, 1.9 CDTI 100 120cv 120cv, 1.9 120cv, 1.9 D 120 100cv, 1.9 TID 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 120cv, 100cv,...

  Disponible -

  114,54 € TTC 208,26 € TTC 95,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-269
 19. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 125cv, 116cv, 140cv, 115cv, 2.5 D 125cv, 2.5 TDS 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 125cv, 116cv...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-160
 20. Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 85cv, 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.3 MJTD 16V 85cv, ...

  Disponible -

  178,20 € TTC 324,00 € TTC 148,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-219T
 21. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 125cv

  Disponible -

  166,31 € TTC 302,38 € TTC 138,59 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-231
 22. Kit Chra neuf steler - 1.8 165cv, 150cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 165cv, 150cv, 1...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466858
 23. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 95cv, 2.0 TD 82cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 95cv, 2.0 TD...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886054
 24. Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 90cv, 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 MJTD 90cv, 105cv

  Disponible -

  146,43 € TTC 266,24 € TTC 122,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-458
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466384
 26. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 95cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886703
 27. Kit Chra neuf steler - 2.0 JTDM 16V 163cv, 170cv, 2.0 JTDM 20V 170cv, 2.0 JTD 170cv, 2.0 MJTD 16V 165cv, 2.0 JTD 16V 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 JTDM 16V 163cv,...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452
 28. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 1.9 TDS 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 1.9 TD...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VL8
 29. Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 180cv, 185cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 JTD 180cv, 185cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-511
 30. Kit Chra neuf steler - 1.8 TBI 16V 200cv, 1.8 DI T-JET 16V 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TBI 16V 200cv, ...

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-283T
 31. Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 170cv, 163cv, 1.4 TJET 16V 178cv, 180cv, 189cv, 197cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 170cv, 1...

  Disponible -

  172,58 € TTC 313,79 € TTC 143,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-475
 32. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 140cv, 126cv, 136cv, 1.9 JTD 140cv, 126cv, 136cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 140cv, 126...

  Disponible -

  138,07 € TTC 251,03 € TTC 115,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-470
 33. Kit Chra neuf steler - 1.8 TBI 16V 230CV, 235CV

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TBI 16V 230CV, ...

  Disponible -

  282,48 € TTC 513,60 € TTC 235,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880090
 34. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 110cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886450
 35. Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 135cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TB 16V 135cv

  Disponible -

  198,00 € TTC 360,00 € TTC 165,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-811310
 36. Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv, 150cv, 165cv, 166cv, 181cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 ie 204cv, 150cv...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466384B
 37. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886705
 38. Kit Chra neuf steler - 2.0 JTDM 138cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 JTDM 138cv

  Disponible -

  177,81 € TTC 323,29 € TTC 148,18 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-450
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 190cv, 195cv, 205cv, 215cv, 186cv, 193cv, 2.0 ie 150cv, 165cv, 172cv, 2.0 ie 16V 145cv, 2.0 i 186cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 190cv, 19...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465103
 40. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 110cv, 106cv, 113cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 110cv, 106cv...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886701
 41. Kit Chra neuf steler - 1.9 MJTD 16V 150cv, 1.9 JTD 150cv, 170cv, 1.9 MJTD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 MJTD 16V 150cv,...

  Disponible -

  155,76 € TTC 283,20 € TTC 129,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-471
 42. Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 T-JET 16V 120cv

  Disponible -

  173,63 € TTC 315,68 € TTC 144,69 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-151B
 43. Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 120cv, 90cv, 115cv, 1.9 JTD 120cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTDM 120cv, 90c...

  Disponible -

  198,54 € TTC 360,98 € TTC 165,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-471B