1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 3. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 4. Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-222
 5. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 6. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock

  159,72 € TTC 264,00 € TTC 133,10 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 7. Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  En stock

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554B
 8. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466794
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 10. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 80 90 100cv 100cv 82cv, 1.9 TDI 90 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-049
 11. Photo CHRA neuf - 2.4 i 200cv, 2.4 TDI 130cv 163cv 116cv 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 2.4 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-288
 12. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv, 2.3 i 240cv, 250cv, 245cv, 2.0 i 225cv, 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-119
 13. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv, 155cv, 171cv, 190cv, 128cv, 130cv, 185cv, 2.0 T 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-112
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 D 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  148,22 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-152
 15. Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv, 2.5 T 210cv, 2.3 i 250cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-104
 16. Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T ...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-113
 17. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv, 2.4 i 193cv, 170cv, 2.4 193cv, 2.0 T 179cv, 204cv, 210cv, 180cv, 2.0 i 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-138
 18. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454204
 19. Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,12 € TTC 418,38 € TTC 210,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-200
 20. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv, 182cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466672
 21. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454087
 22. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv, 2.0 T 203cv, 210cv, 2.4 T 193cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  144,97 € TTC 239,62 € TTC 120,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-013
 23. Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 155cv, 171cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465169
 24. Kit Chra neuf steler - 251cv, 280cv

  Kit Chra neuf steler - 251cv, 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  239,58 € TTC 396,00 € TTC 199,65 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452176
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 26. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-174
 27. Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887401
 28. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 29. Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466884
 30. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  241,62 € TTC 399,37 € TTC 201,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 31. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv, 160cv, 2.0 T 160cv, 165cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,41 € TTC 220,53 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-180
 32. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466770
 33. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454112H
 34. Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R 250cv, 280cv, 2.4 i 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R ...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,41 € TTC 220,53 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-182
 35. Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466032
 36. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 188CV

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 188CV

  En stock - Depart fournisseur

  207,64 € TTC 343,20 € TTC 173,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-521
 37. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454076
 38. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-03010
 39. Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465115
 40. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv, 163cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-795680
 41. Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  En stock - Depart fournisseur

  287,64 € TTC 475,44 € TTC 239,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-070-063
 42. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  208,25 € TTC 344,22 € TTC 173,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-185
 43. Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887400
 44. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126cv, 200cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126c...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554
 45. Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  En stock - Depart fournisseur

  217,80 € TTC 360,00 € TTC 181,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465590