1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  126,20 € TTC 200,00 € TTC 105,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 3. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  126,20 € TTC 200,00 € TTC 105,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 4. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  121,15 € TTC 192,00 € TTC 100,96 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 5. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  En stock

  252,00 € TTC 399,37 € TTC 210,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 6. Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-222
 7. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 D 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 ...

  En stock

  154,59 € TTC 245,00 € TTC 128,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-152
 8. Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv, 2.5 T 210cv, 2.3 i 250cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv,...

  En stock

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-104
 9. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 80 90 100cv 100cv 82cv, 1.9 TDI 90 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  143,87 € TTC 228,00 € TTC 119,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-049
 10. Photo CHRA neuf - 2.4 i 200cv, 2.4 TDI 130cv 163cv 116cv 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 2.4 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-288
 11. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv, 2.3 i 240cv, 250cv, 245cv, 2.0 i 225cv, 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-119
 12. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv, 155cv, 171cv, 190cv, 128cv, 130cv, 185cv, 2.0 T 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-112
 13. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock - Depart fournisseur

  166,58 € TTC 264,00 € TTC 138,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 14. Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T ...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-113
 15. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv, 2.4 i 193cv, 170cv, 2.4 193cv, 2.0 T 179cv, 204cv, 210cv, 180cv, 2.0 i 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-138
 16. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 17. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv, 182cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466672
 18. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454087
 19. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv, 2.0 T 203cv, 210cv, 2.4 T 193cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  151,20 € TTC 239,62 € TTC 126,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-013
 20. Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 155cv, 171cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465169
 21. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  276,00 € TTC 437,40 € TTC 230,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 22. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  276,00 € TTC 437,40 € TTC 230,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-174
 23. Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887401
 24. Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  En stock - Depart fournisseur

  276,00 € TTC 437,40 € TTC 230,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554B
 25. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  192,00 € TTC 304,28 € TTC 160,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 26. Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466884
 27. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv, 160cv, 2.0 T 160cv, 165cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  276,01 € TTC 437,41 € TTC 230,01 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-180
 28. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466770
 29. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  238,52 € TTC 378,00 € TTC 198,77 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454112H
 30. Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R 250cv, 280cv, 2.4 i 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R ...

  En stock - Depart fournisseur

  276,01 € TTC 437,41 € TTC 230,01 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-182
 31. Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466032
 32. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454076
 33. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-03010
 34. Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465115
 35. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv, 163cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  189,30 € TTC 300,00 € TTC 157,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-795680
 36. Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  En stock - Depart fournisseur

  300,00 € TTC 475,44 € TTC 250,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-070-063
 37. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  217,20 € TTC 344,22 € TTC 181,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-185
 38. Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887400
 39. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126cv, 200cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126c...

  En stock - Depart fournisseur

  276,00 € TTC 437,40 € TTC 230,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554
 40. Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  En stock - Depart fournisseur

  227,16 € TTC 360,00 € TTC 189,30 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465590
 41. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466794
 42. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  219,59 € TTC 348,00 € TTC 182,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454204
 43. Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  En stock - Depart fournisseur

  264,00 € TTC 418,38 € TTC 220,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-200