1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 2.4 i 200cv, 2.4 TDI 130cv 163cv 116cv 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 2.4 TD...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-288
 3. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 4. Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-222
 5. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  100,37 € TTC 182,50 € TTC 83,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 6. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock

  189,32 € TTC 344,22 € TTC 157,77 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-185
 7. Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T ...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-113
 8. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  Disponible -

  109,09 € TTC 198,35 € TTC 90,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 9. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv, 2.4 i 193cv, 170cv, 2.4 193cv, 2.0 T 179cv, 204cv, 210cv, 180cv, 2.0 i 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-138
 10. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 11. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 80 90 100cv 100cv 82cv, 1.9 TDI 90 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  Disponible -

  125,40 € TTC 228,00 € TTC 104,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-049
 12. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv, 2.3 i 240cv, 250cv, 245cv, 2.0 i 225cv, 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-119
 13. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv, 155cv, 171cv, 190cv, 128cv, 130cv, 185cv, 2.0 T 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-112
 14. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  Disponible -

  135,27 € TTC 245,94 € TTC 112,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 15. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 D 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 ...

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-152
 16. Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv, 2.5 T 210cv, 2.3 i 250cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv,...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-104
 17. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454076
 18. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-03010
 19. Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465115
 20. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv, 163cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv,...

  Disponible -

  181,09 € TTC 329,26 € TTC 150,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-795680
 21. Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  Disponible -

  261,49 € TTC 475,44 € TTC 217,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-070-063
 22. Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887400
 23. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126cv, 200cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126c...

  Disponible -

  197,47 € TTC 359,03 € TTC 164,55 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554
 24. Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  Disponible -

  198,00 € TTC 360,00 € TTC 165,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465590
 25. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466794
 26. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, ...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454204
 27. Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-200
 28. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv, 182cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv,...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466672
 29. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454087
 30. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv, 2.0 T 203cv, 210cv, 2.4 T 193cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv,...

  Disponible -

  131,79 € TTC 239,62 € TTC 109,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-013
 31. Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 155cv, 171cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 1...

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465169
 32. Kit Chra neuf steler - 251cv, 280cv

  Kit Chra neuf steler - 251cv, 280cv

  Disponible -

  217,80 € TTC 396,00 € TTC 181,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452176
 33. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 34. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-174
 35. Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887401
 36. Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  Disponible -

  197,47 € TTC 359,03 € TTC 164,56 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554B
 37. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  Disponible -

  167,36 € TTC 304,28 € TTC 139,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 38. Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466884
 39. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  Disponible -

  247,50 € TTC 450,00 € TTC 206,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 40. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv, 160cv, 2.0 T 160cv, 165cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv,...

  Disponible -

  240,58 € TTC 437,41 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-180
 41. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466770
 42. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Disponible -

  207,90 € TTC 378,00 € TTC 173,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454112H
 43. Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R 250cv, 280cv, 2.4 i 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R ...

  Disponible -

  240,58 € TTC 437,41 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-182
 44. Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466032
 45. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 188CV

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 188CV

  Disponible -

  188,76 € TTC 343,20 € TTC 157,30 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-521