1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 3. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 4. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 5. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv, 102cv, 109cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 92cv, 108cv,...

  En stock

  231,64 € TTC 399,37 € TTC 193,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212B
 6. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 D 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 140cv, 2.5 ...

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-152
 7. Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 i 120cv, 122cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-222
 8. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv, 155cv, 171cv, 190cv, 128cv, 130cv, 185cv, 2.0 T 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 161cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-112
 9. Photo CHRA neuf - 2.0 TDCI 136 140cv, 2.0 D 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 136cv, 140...

  En stock - Depart fournisseur

  153,12 € TTC 264,00 € TTC 127,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-412
 10. Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv, 2.5 T 210cv, 2.3 i 250cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 193cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-104
 11. Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 i 200cv, 1.9 T ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-113
 12. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv, 2.4 i 193cv, 170cv, 2.4 193cv, 2.0 T 179cv, 204cv, 210cv, 180cv, 2.0 i 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 193cv, 210cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-138
 13. Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv, 230cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 i 225cv, 220cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-177
 14. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 80 90 100cv 100cv 82cv, 1.9 TDI 90 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-049
 15. Photo CHRA neuf - 2.4 i 200cv, 2.4 TDI 130cv 163cv 116cv 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 i 200cv, 2.4 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-288
 16. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv, 2.3 i 240cv, 250cv, 245cv, 2.0 i 225cv, 179cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 250cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-119
 17. Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 120cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466884
 18. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  176,48 € TTC 304,28 € TTC 147,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 19. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv, 160cv, 2.0 T 160cv, 165cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 180cv, 163cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  253,70 € TTC 437,41 € TTC 211,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-180
 20. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 78cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466770
 21. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  219,24 € TTC 378,00 € TTC 182,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454112H
 22. Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R 250cv, 280cv, 2.4 i 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 i 250cv, 2.3 R ...

  En stock - Depart fournisseur

  253,70 € TTC 437,41 € TTC 211,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-182
 23. Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 163cv, 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466032
 24. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 182cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49178-03010
 25. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454076
 26. Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 255cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465115
 27. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv, 163cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 150cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-795680
 28. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  199,65 € TTC 344,22 € TTC 166,37 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-185
 29. Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  Kit Chra neuf steler - 6.07 208cv

  En stock - Depart fournisseur

  275,76 € TTC 475,44 € TTC 229,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-070-063
 30. Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 R 300cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887400
 31. Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126cv, 200cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TDI 185cv, 126c...

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554
 32. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 115cv, 122cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466794
 33. Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  Kit Chra neuf steler - 6.72 230cv

  En stock - Depart fournisseur

  208,80 € TTC 360,00 € TTC 174,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465590
 34. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 94cv, 91cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454204
 35. Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 170cv, 195cv

  En stock - Depart fournisseur

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-200
 36. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv, 182cv, 155cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 131cv, 177cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466672
 37. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454087
 38. Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv, 2.0 T 203cv, 210cv, 2.4 T 193cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 T 240cv, 226cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  138,98 € TTC 239,62 € TTC 115,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-013
 39. Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 155cv, 171cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 163cv, 189cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465169
 40. Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 272cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-174
 41. Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TDCI 161cv, 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-557B
 42. Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 260cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887401
 43. Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 D5 185cv, 180cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-554B