1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 136cv 128cv 130cv, 2.2 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 128cv, 130c...

  En stock

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-050
 3. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 4. Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 DI-D 16V 115cv, 150cv, 116cv, 117cv, 1.8 DI-D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 ...

  En stock

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-198B
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 107cv 110cv 107 109cv 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv

  En stock

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-022
 6. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90cv, 1.9 D 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 92cv, 1.9 TD ...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-256
 7. Kit Chra neuf steler - 2.0 T 196cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 T 196cv

  En stock

  228,69 € TTC 378,00 € TTC 190,58 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465497
 8. Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 204cv, 206cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 2...

  En stock

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-723341
 9. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock

  149,57 € TTC 247,22 € TTC 124,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-484
 10. Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454131
 11. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 JTD 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 ...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-806499
 12. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 79cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 13. Photo CHRA neuf - 2.1 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 109cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-220
 14. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 15. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 16. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 107cv...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 17. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 HDI 162cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, ...

  Epuisé

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-434
 18. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 19. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 20. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TRD 92cv, 1.9 D...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 21. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 22. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 MJTD 118cv, 2.0 JTD 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-356
 23. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 109 110cv 109cv 108cv 95cv 110cv, 2.0 JTD 107 109cv 110cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-130
 24. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 25. Photo CHRA neuf - 1.6 THP 140cv 150cv 150 156cv 156cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 THP 150cv, 156...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-183
 26. Photo CHRA neuf - 2.0 CDI 109cv 82cv, 2.0 HDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 1.9 J...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-124
 27. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 136cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 136cv, 140c...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-189
 28. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 29. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-111
 30. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, 125cv, 2.4 TD 92cv, 2.3 TD 80cv, 2.5 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-408
 31. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-150
 32. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-181
 33. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 34. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv 109 110cv 107cv 108cv 95 109 110cv 107 109cv, 2.0 JTD 107 109cv 107 109 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 109cv, 110c...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-182
 35. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465429
 36. Kit Chra neuf steler - 1.9 SD 75cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 SD 75cv, 1.9 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880011
 37. Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 206cv, 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-723340
 38. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv, 1.7 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454132
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136cv, 163cv, 162cv, 150cv, 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 MJTD 130cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-806500
 40. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  149,57 € TTC 247,22 € TTC 124,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 41. Kit Chra neuf steler - 2.3 TD 80cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 TD 80cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886083
 42. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454091
 43. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 16V 130cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 16V 130cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  191,00 € TTC 315,70 € TTC 159,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-496
 44. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49177-07900
 45. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249886085
 46. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 107cv, 113cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 107cv, 113cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53169886737
 47. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 TDCI 115cv, 2.2 DI-DC 156cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 156cv, 2.2 ...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-587
 48. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv

  En stock - Depart fournisseur

  150,72 € TTC 249,13 € TTC 125,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-175
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 150cv, 2.0 iE...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465439
 50. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457