1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  123,00 € TTC 200,00 € TTC 102,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  En stock

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-181
 3. Photo CHRA neuf - 1.7 TD 90cv 79cv, 1.8 TD 90cv, 1.8 TRD 90cv, 2.5 TDI 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 TD 90cv, 79cv, ...

  En stock

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-006
 4. Photo CHRA neuf - 1.9 SRDT 98cv 92cv, 1.9 D 92 98cv 90cv 92cv, 1.9 TRD 92cv, 1.9 TD 90 92cv, 2.5 TDI 83 90 95 102cv 95 102cv 83 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TRD 92cv, 1.9 D...

  En stock

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-106
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 107cv 110cv 107 109cv 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv

  En stock

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-022
 6. Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 90cv

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454131
 7. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 103cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 103cv, 115cv

  En stock

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53149886706
 8. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv, 1.4 HDI 68cv, 70cv, 1.6 HDI 8V 92cv, 1.6 TDCI 90cv, 95cv, 75cv, 1.5 TDCI 75cv, 91cv, 1.4 TDCI 70cv, 1.4 HDI 16V 68cv, 1.6 HDI 16V 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock

  152,04 € TTC 247,22 € TTC 126,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-164
 9. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock

  187,13 € TTC 304,28 € TTC 155,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 10. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock

  152,04 € TTC 247,22 € TTC 126,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-484
 11. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136cv, 163cv, 162cv, 150cv, 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 MJTD 130cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 160cv, 136c...

  En stock

  199,26 € TTC 324,00 € TTC 166,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-807489
 12. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDi FAP 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDi FAP 204cv

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49477-01013
 13. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 136cv 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 136cv, 140c...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-189
 14. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-109
 15. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-111
 16. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, 125cv, 2.4 TD 92cv, 2.3 TD 80cv, 2.5 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-408
 17. Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 100cv

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-150
 18. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 19. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 109cv 109 110cv 107cv 108cv 95 109 110cv 107 109cv, 2.0 JTD 107 109cv 107 109 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 109cv, 110c...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-182
 20. Photo CHRA neuf - 2.1 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 109cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-220
 21. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 90 92cv, 1.4 TDCI 90 92cv, 1.4 DDIS 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-121
 22. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 136cv 128cv 130cv, 2.2 JTD 128cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 128cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-050
 23. Photo CHRA neuf - 2.2 HDI 100cv 120cv 130cv, 1.6 TDCI 89cv, 2.2 MJTD 100cv, 2.2 TDCI 85cv 110 115cv, 2.4 TDCI 115 120cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 HDI 120cv, 130c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-133
 24. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 110cv 85cv, 2.0 TD 87cv 71cv, 1.6 i 106cv, 2.5 D 85cv, 2.0 JTD 85cv, 2.0 TDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 107cv...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-151
 25. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, 163cv, 2.0 HDI 162cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 16V 150cv, ...

  Epuisé

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-434
 26. Photo CHRA neuf - 1.6 HDI 90 92cv, 1.6 TDCI 90 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 90cv, 92cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  118,08 € TTC 192,00 € TTC 98,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-127
 27. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 28. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  118,08 € TTC 192,00 € TTC 98,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 29. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  118,08 € TTC 192,00 € TTC 98,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 30. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 MJTD 118cv, 2.0 JTD 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 118cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-356
 31. Photo CHRA neuf - 2.0 HDI 90cv 109 110cv 109cv 108cv 95cv 110cv, 2.0 JTD 107 109cv 110cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 109cv...

  En stock - Depart fournisseur

  140,22 € TTC 228,00 € TTC 116,85 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-130
 32. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 33. Photo CHRA neuf - 1.6 THP 140cv 150cv 150 156cv 156cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 THP 150cv, 156...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-183
 34. Photo CHRA neuf - 2.0 CDI 109cv 82cv, 2.0 HDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 1.9 J...

  En stock - Depart fournisseur

  154,98 € TTC 252,00 € TTC 129,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-124
 35. Photo CHRA neuf - 1.9 TD 90cv, 1.9 D 92cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 D 92cv, 1.9 TD ...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-256
 36. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 JTD 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 163cv, 2.0 ...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-806499
 37. Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 DI-D 16V 115cv, 150cv, 116cv, 117cv, 1.8 DI-D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 HDI 150cv, 1.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  269,00 € TTC 437,40 € TTC 224,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-198B
 38. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D 102cv, 125cv, 2.3 TD 80cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D ...

  En stock - Depart fournisseur

  177,78 € TTC 289,07 € TTC 148,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212
 39. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 95cv, 1.9 TD 90cv, 92cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 95cv, 1.9 T...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454086
 40. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177cv, 156cv, 3.0 D 146cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177c...

  En stock - Depart fournisseur

  238,60 € TTC 387,96 € TTC 198,83 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-451
 41. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465447
 42. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv, 103cv, 116cv, 2.5 TDS 118cv, 2.5 SD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv...

  En stock - Depart fournisseur

  233,92 € TTC 380,35 € TTC 194,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-174
 43. Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 146cv, 128cv, 2.8 JTD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 146cv, 128c...

  En stock - Depart fournisseur

  304,09 € TTC 494,45 € TTC 253,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-123C
 44. Kit Chra neuf steler - 2.2 Ti 155cv, 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 Ti 155cv, 174cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465994H
 45. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 110cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465429
 46. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 120cv, 115cv, 116cv, 114cv, 120cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 120cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  257,30 € TTC 418,38 € TTC 214,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-581T
 47. Kit Chra neuf steler - 1.9 SD 75cv, 1.9 TD 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 SD 75cv, 1.9 TD...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880011
 48. Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 206cv, 204cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 HDI V6 208cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-723340
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 T 196cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 T 196cv

  En stock - Depart fournisseur

  232,47 € TTC 378,00 € TTC 193,73 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465497
 50. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv, 1.7 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv, 92cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454132