1. Photo CHRA neuf - 2.2 D 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D 150cv

  En stock

  159,27 € TTC 289,58 € TTC 132,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-417
 2. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 150cv 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 150cv, 109cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-122
 3. Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 129cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 129cv, 150cv

  En stock

  158,18 € TTC 287,60 € TTC 131,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-180
 4. Kit Chra neuf steler - 6.38 D 286cv

  Kit Chra neuf steler - 6.38 D 286cv

  En stock

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-142
 5. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 122 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 122cv, 125cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-126
 6. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 102cv 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 102cv, 125cv

  En stock

  101,45 € TTC 184,46 € TTC 84,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-310
 7. Photo CHRA neuf - 3.0 CDI V6 224cv 190cv, 3.0 CDI 235cv 224cv, 3.0 CRD V6 218cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, ...

  En stock

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-360
 8. Photo CHRA neuf - 3.2 CDI 197cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 CDI 197cv

  En stock

  99,00 € TTC 180,00 € TTC 82,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-201
 9. Photo CHRA neuf - 3.0 CRD V6 218cv, 3.0 CDI V6 224cv 190 224cv 190cv 184cv 204cv, 2.9 CDI V6 190cv 224cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD V6 218cv, ...

  En stock

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-401
 10. Kit Chra neuf steler - 2.1 CDI 100cv, 136cv, 163cv, 95cv, 120cv, 2.0 CDI 136cv, 2.2 CDI 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 CDI 100cv, 136c...

  En stock

  297,00 € TTC 540,00 € TTC 247,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VV21
 11. Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 2.2 D 82cv, 88cv, 2.2 CDI 150cv, 88cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 2.2 D...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-120
 12. Kit Chra neuf steler - 5.7 D 169cv, 6.0 170cv

  Kit Chra neuf steler - 5.7 D 169cv, 6.0 170cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-237
 13. Kit Chra neuf steler - 2.1 CDI 170cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 CDI 170cv, 136cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-351
 14. Photo CHRA neuf - 4.0 CDI V8 250cv 235cv

  Kit Chra neuf steler - 4.0 CDI V8 250cv, 2...

  Disponible -

  141,82 € TTC 257,86 € TTC 118,18 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-110
 15. Kit Chra neuf steler - 4.3 D 121cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 4.3 D 121cv, 136cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-309
 16. Photo CHRA neuf - 2.7 CDI 156cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 156cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-306
 17. Photo CHRA neuf - 3.0 CDI 190cv 220cv 230cv, 3.0 CRD 220cv 223cv, 3.0 CDI V6 230cv 224cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD 223cv, 3.0 ...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-441
 18. Photo CHRA neuf - 2.0 CDI 109cv 82cv, 2.0 HDI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 HDI 90cv, 1.9 J...

  Disponible -

  182,18 € TTC 331,23 € TTC 151,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-124
 19. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 115cv 150cv 115 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 115cv, 150c...

  Disponible -

  217,09 € TTC 394,70 € TTC 180,90 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-125
 20. Photo CHRA neuf - 2.7 CDI 163cv 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 163cv, 170cv

  Disponible -

  171,27 € TTC 311,40 € TTC 142,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-199
 21. Photo CHRA neuf - 2.7 CDI 156cv 170cv 163cv 168cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 170cv, 163c...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-115
 22. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 141cv 129cv 109cv 108cv, 2.1 CDI 116cv 143cv 136 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 141cv, 115c...

  Disponible -

  138,54 € TTC 251,89 € TTC 115,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-114
 23. Kit Chra neuf steler - 2.9 D 102cv, 122cv

  Kit Chra neuf steler - 2.9 D 102cv, 122cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-206
 24. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 122cv 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 122cv, 102cv

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-125
 25. Photo CHRA neuf - 2.9 TD 120cv 129cv 122cv, 2.5 TD 120cv 150cv 126 150cv, 2.9 D 122cv 102cv 122 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.9 TD 120cv, 129cv...

  Disponible -

  139,63 € TTC 253,88 € TTC 116,36 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-010
 26. Kit Chra neuf steler - 4.3 D 136cv

  Kit Chra neuf steler - 4.3 D 136cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-128
 27. Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 125cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 125cv, 130cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-290
 28. Kit Chra neuf steler - 5.7 D 169cv

  Kit Chra neuf steler - 5.7 D 169cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-163
 29. Photo CHRA neuf - 2.3 TD 98cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 TD 98cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-147
 30. Photo CHRA neuf - 2.1 CDI 102 122cv 150cv 122cv 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 CDI 102cv, 122c...

  Disponible -

  159,27 € TTC 289,58 € TTC 132,72 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-175
 31. Photo CHRA neuf - 2.0 CDI 109cv, 2.2 CDI 150cv 109 115cv 116 150cv, 2.2 CDI 16V 109 115cv 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CDI 109cv, 2.2 ...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-111
 32. Photo CHRA neuf - 2.2 CDI 150cv 129cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 150cv, 129cv

  Disponible -

  158,18 € TTC 287,60 € TTC 131,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-159
 33. Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 177cv, 163cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 177cv, 163cv

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-422
 34. Photo CHRA neuf - 1.7 CDI 60cv 75cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.7 CDI 60cv, 75cv,...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-124
 35. Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 CDI 170cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-312
 36. Kit Chra neuf steler - 5.5 500cv

  Kit Chra neuf steler - 5.5 500cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-176
 37. Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 122cv, 102cv, 81cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 122cv, 102c...

  Disponible -

  134,75 € TTC 245,00 € TTC 112,29 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-315
 38. Kit Chra neuf steler - 6.0 600cv, 612cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 600cv, 612cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53249887702
 39. Kit Chra neuf steler - 3.2 CDI 195cv

  Kit Chra neuf steler - 3.2 CDI 195cv

  Disponible -

  176,77 € TTC 321,40 € TTC 147,31 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-501
 40. Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD 220cv, 3.0 CDI 230cv, 220cv, 190cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CRD 220cv, 3.0 ...

  Disponible -

  188,27 € TTC 342,31 € TTC 156,89 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-441B
 41. Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 136cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 136cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465285
 42. Kit Chra neuf steler - 3.0 CDI 265cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 CDI 265cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-794877
 43. Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 177cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53149887026
 44. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 122cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 122cv, 125cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466880B
 45. Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 160cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 CDI 160cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-188
 46. Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 150cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 150cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454039
 47. Kit Chra neuf steler - 4.0 CDI V8 320cv, 314cv

  Kit Chra neuf steler - 4.0 CDI V8 320cv, 3...

  Disponible -

  231,00 € TTC 420,00 € TTC 192,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-765417
 48. Kit Chra neuf steler - 2.2 BICDI 163cv, 129cv, 136cv, 95cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BICDI 163cv, 12...

  Disponible -

  178,36 € TTC 324,29 € TTC 148,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-260T
 49. Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 145cv

  Kit Chra neuf steler - 3.5 TD 145cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466846B
 50. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv, 90cv, 109cv, 1.5 DCI 110cv, 106cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv...

  Disponible -

  203,99 € TTC 370,90 € TTC 169,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54389880006