1. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 2. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 105cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-198
 3. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100 103cv 108 115cv 95cv, 2.5 TDI 109 115cv, 2.5 D 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 103cv, 2.5 TD...

  En stock

  145,20 € TTC 240,00 € TTC 121,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-227
 4. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 JTD 146cv, 3.0 MJTD 160cv, 3.0 HPI 146cv, 3.0 TD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 160cv, 3.0 ...

  En stock

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-151
 5. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115cv, 2.5 TD 100cv, 103cv, 2.5 D 93cv, 101cv, 117cv, 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115c...

  En stock

  230,11 € TTC 380,35 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-233
 6. Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv, 139cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv, 139cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-123
 7. Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 136cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-384
 8. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv, 103cv, 100cv, 2.8 TDI 103cv, 2.8 JTD 127cv, 2.8 DTI 116cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-116
 9. Photo CHRA neuf - 2.3 TD 96cv 116cv 110cv 136cv, 2.3 JTD 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 JTD 110cv, 2.3 ...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-110
 10. Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 JTD 110cv, 2.3 TD 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DI 135cv, 2.3 J...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-181
 11. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 115cv 122cv 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 122cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  148,23 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-161
 12. Kit Chra neuf steler - 2.8 JTD 127cv, 2.8 TD 103cv, 122cv, 2.8 DTI 116cv, 113cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 JTD 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-205
 13. Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, 125cv, 2.4 TD 92cv, 2.3 TD 80cv, 2.5 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 102cv, 89cv, ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-408
 14. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-182
 15. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 16. Photo CHRA neuf - 3.0 HPT 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HPT 177cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-321
 17. Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 MJTD 146cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-808549
 18. Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv

  En stock - Depart fournisseur

  162,22 € TTC 268,14 € TTC 135,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-123B
 19. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D 102cv, 125cv, 2.3 TD 80cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 90cv, 2.5 D ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,89 € TTC 289,07 € TTC 145,74 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-212
 20. Kit Chra neuf steler - 3.0 HPI 144cv, 166cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HPI 144cv, 166cv

  En stock - Depart fournisseur

  172,58 € TTC 285,26 € TTC 143,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-480
 21. Kit Chra neuf steler - 163cv

  Kit Chra neuf steler - 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  172,58 € TTC 285,26 € TTC 143,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-020-153
 22. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv, 103cv, 116cv, 2.5 TDS 118cv, 2.5 SD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 105cv, 115cv...

  En stock - Depart fournisseur

  230,11 € TTC 380,35 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-174
 23. Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177cv, 156cv, 3.0 D 146cv, 177cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 HDI 146cv, 177c...

  En stock - Depart fournisseur

  234,72 € TTC 387,96 € TTC 195,60 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-451