1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  100,37 € TTC 182,50 € TTC 83,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 3. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65cv 57cv 68cv 80 82cv, 1.5 DDIS 65cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 65cv, 68cv,...

  En stock

  101,45 € TTC 184,46 € TTC 84,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-013
 4. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65 70cv 68cv 68 70cv 65 68cv 65 68 70cv 65cv 60 68cv 85cv 86cv 85 86 88cv 85 86 90cv 80 86cv 85 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 68cv, 85cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-162
 5. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 171cv, 2.5 DCI 171cv, 2.5 DI 143cv 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 170cv, 143cv...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-344
 6. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv, 90cv, 109cv, 1.5 DCI 110cv, 106cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv...

  En stock

  203,99 € TTC 370,90 € TTC 170,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54389880006
 7. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 163cv, 170cv, 2.3 CDTI 131cv, 136cv, 163cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 163cv, 170c...

  En stock

  214,50 € TTC 390,00 € TTC 178,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-846016
 8. Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 130cv

  En stock

  183,15 € TTC 333,00 € TTC 152,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-257T
 9. Kit Chra neuf steler - 2.0 GT 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 GT 280cv

  En stock

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-715643
 10. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 110cv, 122cv, 131cv, 136cv, 133cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 110cv, 122c...

  En stock

  237,81 € TTC 432,39 € TTC 198,18 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-170
 11. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i 175cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i ...

  En stock

  167,36 € TTC 304,28 € TTC 139,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-461
 12. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 126cv 114 136cv 136cv 138cv 132 136cv, 2.2 DI 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 126cv, 114c...

  Disponible -

  160,38 € TTC 291,60 € TTC 133,65 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-192
 13. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-428
 14. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2.0 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2....

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-228
 15. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 130cv

  Disponible -

  147,29 € TTC 267,79 € TTC 122,74 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-190
 16. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-420
 17. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 DTI 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 ...

  Disponible -

  156,00 € TTC 283,63 € TTC 130,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-197
 18. Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-170
 19. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173cv, 175cv, 130cv, 2.0 DCI 16V 173cv, 175cv, 178cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-380
 20. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 106cv 110cv 105cv 103 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 106cv, 110c...

  Disponible -

  114,56 € TTC 208,28 € TTC 95,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-139
 21. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106cv, 108cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-162
 22. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Disponible -

  250,90 € TTC 456,19 € TTC 209,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 23. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 110 115cv 120cv 100cv 115 120cv, 2.5 DTI 100cv 115cv, 2.5 CDTI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 100cv, 115c...

  Disponible -

  151,63 € TTC 275,70 € TTC 126,36 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-103
 24. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 112cv 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 112cv, 114cv

  Disponible -

  144,00 € TTC 261,81 € TTC 120,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-184
 25. Photo CHRA neuf - 2.7 Di 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 Di 118cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-355
 26. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160cv, 3.0 DXI3 156cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-421
 27. Photo CHRA neuf - 3.0 DCI 136 140cv, 2.7 TD 99cv, 3.0 CDTI 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TD 99cv, 3.0 DC...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-007
 28. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-383
 29. Photo CHRA neuf - 3.0 D 158 160 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv, 170cv

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-151
 30. Photo CHRA neuf - 2.5 DI 133cv 130 133cv, 2.5 TDI 133cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 133cv, 130cv...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-128
 31. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 174cv, 2.5 TDI 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 174cv, 2.5 ...

  Disponible -

  141,90 € TTC 258,00 € TTC 118,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-379
 32. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 90cv, 2.2 DTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 90cv, 2.2 D...

  Disponible -

  144,00 € TTC 261,81 € TTC 120,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-185
 33. Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120cv, 125cv, 130cv, 90cv, 95cv, 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120c...

  Disponible -

  192,15 € TTC 349,36 € TTC 160,12 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-258T
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466083
 35. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-726442
 36. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466252B
 37. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 136cv, 90cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 136c...

  Disponible -

  166,90 € TTC 303,46 € TTC 139,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-506
 38. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 DCI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 ...

  Disponible -

  231,00 € TTC 420,00 € TTC 192,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16359880029
 39. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466073B
 40. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-487
 41. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 190CV

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 190CV

  Disponible -

  233,45 € TTC 424,45 € TTC 194,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-220T
 42. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 122cv, 136cv, 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 122cv, 136c...

  Disponible -

  316,36 € TTC 575,19 € TTC 263,63 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53039880339
 43. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466135B
 44. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 175cv, 130cv, 178cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 175c...

  Disponible -

  197,45 € TTC 359,00 € TTC 164,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-537
 45. Kit Chra neuf steler - 2.0 GTI-R 220cv, 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 GTI-R 220cv, 200cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465997
 46. Kit Chra neuf steler - 6.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 D 168cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-706705
 47. Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 114cv

  Disponible -

  231,00 € TTC 420,00 € TTC 192,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VN2
 48. Kit Chra neuf steler - 2.6 GTR 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.6 GTR 280cv

  Disponible -

  231,00 € TTC 420,00 € TTC 192,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466089
 49. Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 143cv

  Disponible -

  192,00 € TTC 349,08 € TTC 160,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-488B
 50. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 90cv

  Disponible -

  281,63 € TTC 512,06 € TTC 234,69 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465941EH