1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65 70cv 68cv 68 70cv 65 68cv 65 68 70cv 65cv 60 68cv 85cv 86cv 85 86 88cv 85 86 90cv 80 86cv 85 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 68cv, 85cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-162
 3. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 106cv 110cv 105cv 103 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 106cv, 110c...

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-139
 4. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65cv 57cv 68cv 80 82cv, 1.5 DDIS 65cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 65cv, 68cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-013
 5. Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 103cv, 110cv, 109cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 103cv, 110c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54399880080
 6. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i 175cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i ...

  En stock

  176,48 € TTC 304,28 € TTC 147,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-461
 7. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-428
 8. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173cv, 175cv, 130cv, 2.0 DCI 16V 173cv, 175cv, 178cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-380
 9. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 10. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 110 115cv 120cv 100cv 115 120cv, 2.5 DTI 100cv 115cv, 2.5 CDTI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 100cv, 115c...

  En stock

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-103
 11. Photo CHRA neuf - 2.7 Di 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 Di 118cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-355
 12. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-383
 13. Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 16V 169cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 TD 16V 169cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465795
 14. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 CDTI 125cv, 2.3 DCI 16V 125cv, 2.0 DCI 16V 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 ...

  En stock

  183,10 € TTC 315,70 € TTC 152,59 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-516
 15. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 DCI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 ...

  En stock

  243,60 € TTC 420,00 € TTC 203,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16359880029
 16. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 174cv, 2.5 TDI 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 174cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  149,64 € TTC 258,00 € TTC 124,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-379
 17. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 90cv, 2.2 DTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 90cv, 2.2 D...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-185
 18. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 126cv 114 136cv 136cv 138cv 132 136cv, 2.2 DI 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 126cv, 114c...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-192
 19. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2.0 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2....

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-228
 20. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-190
 21. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-420
 22. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 DTI 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-197
 23. Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-170
 24. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106cv, 108cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-162
 25. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 112cv 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 112cv, 114cv

  En stock - Depart fournisseur

  104,40 € TTC 180,00 € TTC 87,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-184
 26. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock - Depart fournisseur

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 27. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160cv, 3.0 DXI3 156cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-421
 28. Photo CHRA neuf - 3.0 DCI 136 140cv, 2.7 TD 99cv, 3.0 CDTI 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TD 99cv, 3.0 DC...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-007
 29. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 171cv, 2.5 DCI 171cv, 2.5 DI 143cv 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 170cv, 143cv...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-344
 30. Photo CHRA neuf - 3.0 D 158 160 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv, 170cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-151
 31. Photo CHRA neuf - 2.5 DI 133cv 130 133cv, 2.5 TDI 133cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 133cv, 130cv...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-128
 32. Kit Chra neuf steler - 2.0 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466755
 33. Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120cv, 125cv, 130cv, 90cv, 95cv, 116cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 115cv, 120c...

  En stock - Depart fournisseur

  253,69 € TTC 437,40 € TTC 211,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-258T
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466083
 35. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-726442
 36. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466252B
 37. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 136cv, 90cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 136c...

  En stock - Depart fournisseur

  137,88 € TTC 237,72 € TTC 114,90 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-506
 38. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466073B
 39. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 125cv

  En stock - Depart fournisseur

  242,66 € TTC 418,38 € TTC 202,22 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-487
 40. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 122cv, 136cv, 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 122cv, 136c...

  En stock - Depart fournisseur

  219,24 € TTC 378,00 € TTC 182,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53039880339
 41. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466135B
 42. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 175cv, 130cv, 178cv, 180cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 175c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,20 € TTC 317,59 € TTC 153,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-537
 43. Kit Chra neuf steler - 2.0 GTI-R 220cv, 200cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 GTI-R 220cv, 200cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465997
 44. Kit Chra neuf steler - 6.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 6.0 D 168cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-706705
 45. Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 114cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VN2
 46. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv, 90cv, 109cv, 1.5 DCI 110cv, 106cv, 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54389880006
 47. Kit Chra neuf steler - 2.6 GTR 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.6 GTR 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  243,60 € TTC 420,00 € TTC 203,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466089
 48. Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 143cv

  En stock - Depart fournisseur

  178,69 € TTC 308,09 € TTC 148,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-488B
 49. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465941EH
 50. Kit Chra neuf steler - 1.6 D 190cv, 200cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 D 190cv, 200cv

  En stock - Depart fournisseur

  148,91 € TTC 256,74 € TTC 124,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-192