1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  121,00 € TTC 200,00 € TTC 100,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173cv, 175cv, 130cv, 2.0 DCI 16V 173cv, 175cv, 178cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173c...

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-380
 3. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 4. Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TDI 123cv, 125cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-230
 5. Photo CHRA neuf - 2.7 Di 118cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 Di 118cv

  En stock

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-355
 6. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 135cv

  En stock

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-383
 7. Kit Chra neuf steler - 2.0 GT-R 330cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 GT-R 330cv

  En stock

  254,10 € TTC 420,00 € TTC 211,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466541
 8. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i 175cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i ...

  En stock

  184,09 € TTC 304,28 € TTC 153,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-461
 9. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 DCI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 ...

  En stock

  254,10 € TTC 420,00 € TTC 211,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16359880029
 10. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 110 115cv 120cv 100cv 115 120cv, 2.5 DTI 100cv 115cv, 2.5 CDTI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 100cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-103
 11. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 112cv 114cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 112cv, 114cv

  En stock - Depart fournisseur

  108,90 € TTC 180,00 € TTC 90,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-184
 12. Photo CHRA neuf - 3.0 DCI 136 140cv, 2.7 TD 99cv, 3.0 CDTI 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TD 99cv, 3.0 DC...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-007
 13. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160cv, 3.0 DXI3 156cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-421
 14. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65cv 57cv 68cv 80 82cv, 1.5 DDIS 65cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 65cv, 68cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-013
 15. Photo CHRA neuf - 2.5 TDI 171cv, 2.5 DCI 171cv, 2.5 DI 143cv 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 170cv, 143cv...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-344
 16. Photo CHRA neuf - 3.0 D 158 160 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv, 170cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-151
 17. Photo CHRA neuf - 2.5 DI 133cv 130 133cv, 2.5 TDI 133cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 133cv, 130cv...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-128
 18. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 90cv, 2.2 DTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 90cv, 2.2 D...

  En stock - Depart fournisseur

  137,94 € TTC 228,00 € TTC 114,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-185
 19. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 174cv, 2.5 TDI 174cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 174cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  156,09 € TTC 258,00 € TTC 130,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-379
 20. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 126cv 114 136cv 136cv 138cv 132 136cv, 2.2 DI 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 126cv, 114c...

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-192
 21. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 168cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-428
 22. Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2.0 120cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 16V 200cv, 2....

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-228
 23. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65 70cv 68cv 68 70cv 65 68cv 65 68 70cv 65cv 60 68cv 85cv 86cv 85 86 88cv 85 86 90cv 80 86cv 85 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 68cv, 85cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  116,16 € TTC 192,00 € TTC 96,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-162
 24. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-190
 25. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 DTI 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-197
 26. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-420
 27. Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 DCI 95cv

  En stock - Depart fournisseur

  152,46 € TTC 252,00 € TTC 127,05 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-170
 28. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 106cv 110cv 105cv 103 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 106cv, 110c...

  En stock - Depart fournisseur

  148,23 € TTC 245,00 € TTC 123,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-139
 29. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106cv, 108cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDI 107cv, 106c...

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-162
 30. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 146cv, 150cv, 151cv, 152cv, 153cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 146c...

  En stock - Depart fournisseur

  193,29 € TTC 319,49 € TTC 161,08 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-522
 31. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-452215
 32. Kit Chra neuf steler - 2.8 D 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 D 135cv

  En stock - Depart fournisseur

  253,12 € TTC 418,38 € TTC 210,93 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-460
 33. Kit Chra neuf steler - 1.8 135cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 135cv

  En stock - Depart fournisseur

  217,80 € TTC 360,00 € TTC 181,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466370
 34. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466073C
 35. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466252
 36. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 145cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 145cv

  En stock - Depart fournisseur

  181,50 € TTC 300,00 € TTC 151,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-783887
 37. Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 DCI 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  195,59 € TTC 323,29 € TTC 162,99 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-257T
 38. Kit Chra neuf steler - 2.0 GT 280cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 GT 280cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-715643
 39. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 110cv, 122cv, 131cv, 136cv, 133cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 110cv, 122c...

  En stock - Depart fournisseur

  194,44 € TTC 321,38 € TTC 162,03 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-170
 40. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466073
 41. Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 190cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DI 190cv

  En stock - Depart fournisseur

  287,64 € TTC 475,44 € TTC 239,70 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-284T
 42. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466135
 43. Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 110cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DI 110cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-705306
 44. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 163cv, 170cv, 2.3 CDTI 131cv, 136cv, 163cv, 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 163cv, 170c...

  En stock - Depart fournisseur

  264,63 € TTC 437,40 € TTC 220,52 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-549T
 45. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465941H
 46. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 144cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 144cv

  En stock - Depart fournisseur

  182,94 € TTC 302,38 € TTC 152,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-493
 47. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 238cv, 231cv, 241cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 238cv, 231c...

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49189-07803
 48. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 283cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466083C
 49. Kit Chra neuf steler - 2.0 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  210,54 € TTC 348,00 € TTC 175,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466755
 50. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 CDTI 125cv, 2.3 DCI 16V 125cv, 2.0 DCI 16V 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 ...

  En stock - Depart fournisseur

  191,00 € TTC 315,70 € TTC 159,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-516