1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  123,00 € TTC 200,00 € TTC 102,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Kit Chra neuf steler - 2.0 DITD 136cv, 121cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DITD 136cv, 121cv

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-100
 3. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 97cv, 2.2 GT 147cv, 2.2 12V 147cv, 2.2 GT 12V 146cv, 1.8 RXT 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 97cv, 2.2 GT...

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-129
 4. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 129cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 129cv

  En stock

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-047115
 5. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  En stock

  187,13 € TTC 304,28 € TTC 155,95 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 6. Kit Chra neuf steler - 2.0 DiTD 90cv, 101cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DiTD 90cv, 101c...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-122
 7. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock - Depart fournisseur

  118,08 € TTC 192,00 € TTC 98,40 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 8. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 9. Photo CHRA neuf - 2.0 DI 89cv, 2.0 DITD 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DI 89cv, 2.0 DI...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-126
 10. Photo CHRA neuf - 2.0 CD 110cv 110 143cv 140cv 122cv, 2.0 DITD 143cv, 2.0 MZR-CD 140cv, 2.0 MZ-CD 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CD 110cv, 143cv...

  En stock - Depart fournisseur

  184,50 € TTC 300,00 € TTC 153,75 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-101
 11. Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR CD 173cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR CD 173cv

  En stock - Depart fournisseur

  269,00 € TTC 437,40 € TTC 224,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-153B
 12. Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ14
 13. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 175cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 175cv

  En stock - Depart fournisseur

  258,30 € TTC 420,00 € TTC 215,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-810357
 14. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ25
 15. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5 143cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5...

  En stock - Depart fournisseur

  211,70 € TTC 344,22 € TTC 176,41 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-138
 16. Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR-CD 185cv, 173cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR-CD 185cv, 1...

  En stock - Depart fournisseur

  292,40 € TTC 475,44 € TTC 243,66 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-145
 17. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 150cv, 175cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 150cv, 175cv

  En stock - Depart fournisseur

  258,30 € TTC 420,00 € TTC 215,25 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-810356
 18. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 140cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 140cv, 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  269,00 € TTC 437,40 € TTC 224,17 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-108
 19. Kit Chra neuf steler - 1.8 i 16V 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 16V 163cv

  En stock - Depart fournisseur

  214,02 € TTC 348,00 € TTC 178,35 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ21