1. Photo CHRA neuf - 1.6 DE 109cv, 1.6 HDI 110cv 110 112cv 112cv 115cv, 1.6 TDCI 100 109cv 90cv 90 110cv 109cv 115cv, 1.6 MZ-CD 109cv, 1.6 D 90cv 110cv 90 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 110cv, 115c...

  En stock

  100,01 € TTC 181,84 € TTC 83,34 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-108
 2. Kit Chra neuf steler - 2.0 DITD 136cv, 121cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DITD 136cv, 121cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-100
 3. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 97cv, 2.2 GT 147cv, 2.2 12V 147cv, 2.2 GT 12V 146cv, 1.8 RXT 131cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 97cv, 2.2 GT...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-129
 4. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 70cv 68cv 68 70cv, 1.4 TDCI 68cv, 1.4 MZCD 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 54cv, 68cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-154
 5. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2.5 TD 109cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 4WD 109cv, 2...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-119
 6. Photo CHRA neuf - 2.0 DI 89cv, 2.0 DITD 100cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DI 89cv, 2.0 DI...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-126
 7. Photo CHRA neuf - 2.0 CD 110cv 110 143cv 140cv 122cv, 2.0 DITD 143cv, 2.0 MZR-CD 140cv, 2.0 MZ-CD 143cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CD 110cv, 143cv...

  Disponible -

  215,99 € TTC 392,72 € TTC 180,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-101
 8. Kit Chra neuf steler - 2.0 DiTD 90cv, 101cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DiTD 90cv, 101c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-122
 9. Kit Chra neuf steler - 2.0 D 129cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D 129cv

  Disponible -

  305,45 € TTC 555,36 € TTC 254,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-047115
 10. Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TD 115cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ25
 11. Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5 143cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5...

  Disponible -

  189,32 € TTC 344,22 € TTC 157,77 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-138
 12. Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR-CD 185cv, 173cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR-CD 185cv, 1...

  Disponible -

  269,33 € TTC 489,69 € TTC 224,44 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-145
 13. Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115cv, 114cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115cv, 1.6 TDI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 HDI 112cv, 115c...

  Disponible -

  167,36 € TTC 304,28 € TTC 139,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-457
 14. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 150cv, 175cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 150cv, 175cv

  Disponible -

  169,09 € TTC 307,44 € TTC 140,91 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-810356
 15. Kit Chra neuf steler - 1.6 i 140cv, 150cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 i 140cv, 150cv

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-108
 16. Kit Chra neuf steler - 1.8 i 16V 163cv

  Kit Chra neuf steler - 1.8 i 16V 163cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ21
 17. Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR CD 173cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 MZR CD 173cv

  Disponible -

  216,00 € TTC 392,73 € TTC 180,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-153B
 18. Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  Kit Chra neuf steler - 1.6 140cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VJ14
 19. Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 175cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 BITDI 175cv

  Disponible -

  174,55 € TTC 317,36 € TTC 145,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-810357