1. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 120cv 115cv 130cv, 1.9 TDCI 115cv, 1.9 TDI 115cv, 1.9 DID 115cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 115cv, 1.9 ...

  En stock

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-046
 2. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65cv 57cv 68cv 80 82cv, 1.5 DDIS 65cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 65cv, 68cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-013
 3. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 106cv 110cv 105cv 103 105cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 106cv, 110c...

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-139
 4. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 65 70cv 68cv 68 70cv 65 68cv 65 68 70cv 65cv 60 68cv 85cv 86cv 85 86 88cv 85 86 90cv 80 86cv 85 86cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 68cv, 85cv,...

  En stock

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-162
 5. Photo CHRA neuf - 2.0 TCE 16V 180cv, 2.0 i 165cv, 2.0 i 16V 170cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TCE 16V 180cv, ...

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-131
 6. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 175cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 175cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466948
 7. Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i 175cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D 147cv, 2.0 i ...

  En stock

  176,48 € TTC 304,28 € TTC 147,07 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-461
 8. Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 103cv, 110cv, 109cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 103cv, 110c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-54399880080
 9. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 175cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 175cv

  En stock

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-714306
 10. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 82cv 100cv 80 90 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DTI 82cv, 100cv...

  En stock

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-145
 11. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 100cv

  En stock

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-101
 12. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-182
 13. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 110 115cv 120cv 100cv 115 120cv, 2.5 DTI 100cv 115cv, 2.5 CDTI 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 100cv, 115c...

  En stock

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-103
 14. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 82cv 100cv, 1.9 CDTI 82cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DTI 82cv, 100cv...

  En stock

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-002
 15. Photo CHRA neuf - 2.0 i 165cv 165 170cv 170cv, 2.0 i 16V 170cv 165 170cv 165cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i 165cv, 170cv,...

  En stock

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-114
 16. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 105cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 125cv, 105cv

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-198
 17. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173cv, 175cv, 130cv, 2.0 DCI 16V 173cv, 175cv, 178cv, 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 173c...

  En stock

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-380
 18. Photo CHRA neuf - 2.0 DCI 90cv 115cv, 2.0 CDTI 115cv 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 CDTI 115cv, 90c...

  En stock

  104,40 € TTC 180,00 € TTC 87,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-319
 19. Photo CHRA neuf - 2.5 TD 100 103cv 108 115cv 95cv, 2.5 TDI 109 115cv, 2.5 D 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D 103cv, 2.5 TD...

  En stock

  104,40 € TTC 180,00 € TTC 87,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-227
 20. Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115cv, 2.5 TD 100cv, 103cv, 2.5 D 93cv, 101cv, 117cv, 103cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 TDI 109cv, 115c...

  En stock

  220,60 € TTC 380,35 € TTC 183,84 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-233
 21. Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 CDTI 125cv, 2.3 DCI 16V 125cv, 2.0 DCI 16V 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.3 DCI 125cv, 2.3 ...

  En stock

  183,10 € TTC 315,70 € TTC 152,59 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-516
 22. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 DCI 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 110cv, 1.5 ...

  En stock

  243,60 € TTC 420,00 € TTC 203,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-16359880029
 23. Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 105cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 TD 105cv, 110cv

  En stock

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-466196B
 24. Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 75cv, 90cv, 86cv, 1.5 D 16V 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 CDI 75cv, 90cv,...

  En stock

  207,37 € TTC 357,53 € TTC 172,81 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-546T
 25. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 115cv 122cv 125cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 122cv, 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-161
 26. Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv, 139cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 145cv, 139cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-123
 27. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160cv, 3.0 DXI3 156cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 156cv, 160c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-421
 28. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 80 90 100cv 100cv 82cv, 1.9 TDI 90 95cv 95cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 JTD 105cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-049
 29. Photo CHRA neuf - 1.9 DCI 110 115cv 130cv 125 130cv 107cv 110cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DCI 110cv, 115c...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-314
 30. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 150cv

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-144
 31. Photo CHRA neuf - 1.5 DCI 100cv 106cv 100 103cv

  Kit Chra neuf steler - 1.5 DCI 100cv, 106c...

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-138
 32. Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv, 103cv, 100cv, 2.8 TDI 103cv, 2.8 JTD 127cv, 2.8 DTI 116cv, 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 TD 115cv, 122cv...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-116
 33. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-252
 34. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 125cv 130cv 105cv, 2.8 HDI 127cv, 2.8 JTD 128cv, 2.8 DTI 116cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-124
 35. Photo CHRA neuf - 1.9 DID 102cv 80 100cv, 1.9 DCI 82cv 102cv 100cv 107cv 105cv 105 107cv 80 82cv 80 100cv, 1.9 TDCI 102cv, 1.9 TDI 102cv, 1.9 DTI 100cv 80 100cv, 1.9 DI 80cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DID 102cv, 80cv...

  En stock - Depart fournisseur

  111,36 € TTC 192,00 € TTC 92,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-008
 36. Photo CHRA neuf - 2.8 TD 105cv 125cv, 2.8 HDI 127cv

  Kit Chra neuf steler - 2.8 HDI 127cv, 2.8 ...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-112
 37. Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 DTI 135cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 DCI 135cv, 2.5 ...

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-197
 38. Photo CHRA neuf - 1.9 DTI 100cv, 1.9 DI 80cv, 1.9 DCI 105 107 110cv 105cv 82cv 100cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DTI 100cv, 1.9 ...

  En stock - Depart fournisseur

  116,00 € TTC 200,00 € TTC 96,67 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-144
 39. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 130cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-325
 40. Photo CHRA neuf - 2.0 DCI 150cv 130 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 150cv, 130cv

  En stock - Depart fournisseur

  142,10 € TTC 245,00 € TTC 118,42 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-273
 41. Photo CHRA neuf - 2.2 DCI 90cv, 2.2 DTI 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 DCI 90cv, 2.2 D...

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-185
 42. Photo CHRA neuf - 2.2 TD 115cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 TD 115cv

  En stock - Depart fournisseur

  132,24 € TTC 228,00 € TTC 110,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-183
 43. Photo CHRA neuf - 2.5 DCI 120cv 100cv, 2.5 CDTI 120cv 146cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 CDTI 120cv, 146...

  En stock - Depart fournisseur

  121,80 € TTC 210,00 € TTC 101,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-320
 44. Photo CHRA neuf - 3.0 DCI 136 140cv, 2.7 TD 99cv, 3.0 CDTI 136 140cv

  Kit Chra neuf steler - 2.7 TD 99cv, 3.0 DC...

  En stock - Depart fournisseur

  146,16 € TTC 252,00 € TTC 121,80 € HT

  Ref. :STL-CHRA-080-007
 45. Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 88cv

  Kit Chra neuf steler - 2.1 TD 88cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-465764
 46. Kit Chra neuf steler - 1.9 DCI 130cv, 131cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 DCI 130cv, 131cv

  En stock - Depart fournisseur

  174,00 € TTC 300,00 € TTC 145,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-774193
 47. Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 238cv, 231cv, 241cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 DCI 238cv, 231c...

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-050-49189-07803
 48. Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 260cv, 268cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 i V6 260cv, 268cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-53049880004
 49. Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.9 TD 90cv

  En stock - Depart fournisseur

  201,84 € TTC 348,00 € TTC 168,20 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-454076
 50. Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 175cv, 150cv, 173cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 DCI 175cv, 150c...

  En stock - Depart fournisseur

  183,10 € TTC 315,70 € TTC 152,59 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-526