1. Kit Chra neuf steler - 83cv, 2.0 TD 83cv, 2.2 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 83cv, 2.0 TD 83cv,...

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-123
 2. Photo CHRA neuf - 2.4 cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-116
 3. Kit Chra neuf steler - 4.2 TD 167cv, 168cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 TD 167cv, 168cv

  En stock

  159,28 € TTC 289,61 € TTC 132,74 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-129
 4. Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 116cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 116cv, 110cv

  En stock

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-330
 5. Photo CHRA neuf - 2.4 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv, 86cv

  En stock

  185,45 € TTC 337,18 € TTC 154,54 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-111
 6. Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 125cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 TD 125cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-103
 7. Photo CHRA neuf - 2.0 TD 86cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 86cv

  En stock

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-124
 8. Photo CHRA neuf - 1.4 HDI 54cv 68cv, 1.4 D 54cv, 1.4 TDCI 68cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 HDI 68cv, 54cv,...

  En stock

  108,77 € TTC 197,75 € TTC 90,64 € HT

  Ref. :STL-CHRA-030-012
 9. Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 90cv, 89cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 90cv, 89cv...

  En stock

  210,73 € TTC 383,15 € TTC 175,61 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-132B
 10. Kit Chra neuf steler - 2.2 D4-D 149cv, 150cv, 136cv, 2.2 D4-D 16V 150cv, 136cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D4-D 149cv, 150...

  En stock

  132,00 € TTC 239,99 € TTC 110,00 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-168
 11. Photo CHRA neuf - 3.0 D-4D 163 166cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D-4D 163cv, 166cv

  Disponible -

  214,90 € TTC 390,73 € TTC 179,09 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-003B
 12. Photo CHRA neuf - 1.4 D-4D 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 CRDTI 88cv, 1.4...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-352
 13. Photo CHRA neuf - 3.0 D-4D 171cv 173 190cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D-4D 171cv, 173...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-003
 14. Photo CHRA neuf - 1.4 D-4D 75cv, 1.4 D 75cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 D 75cv, 1.4 D-4...

  Disponible -

  169,95 € TTC 308,99 € TTC 141,62 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-112
 15. Kit Chra neuf steler - 4.2 TD 167cv, 168cv, 204cv, 3.4 D 95cv, 123cv, 4.0 TD 136cv, 100cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 TD 167cv, 168cv...

  Disponible -

  138,60 € TTC 252,00 € TTC 115,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-105
 16. Photo CHRA neuf - 2.0 D4D 116cv 126cv 110cv, 2.0 VVTI 150cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D4D 116cv, 126c...

  Disponible -

  126,56 € TTC 230,10 € TTC 105,46 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-118
 17. Photo CHRA neuf - 2.5 D-4D 88 102cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D-4D 88cv, 102cv

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-120
 18. Photo CHRA neuf - 2.0 D-4D 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 110cv

  Disponible -

  225,81 € TTC 410,57 € TTC 188,18 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-132
 19. Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 116cv, 90cv, 110cv, 2.0 D 72cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 116cv, 90c...

  Disponible -

  165,00 € TTC 300,00 € TTC 137,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-VB11
 20. Kit Chra neuf steler - 2.5 D4D 120cv, 95cv, 117cv

  Kit Chra neuf steler - 2.5 D4D 120cv, 95cv...

  Disponible -

  145,39 € TTC 264,35 € TTC 121,16 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-121
 21. Kit Chra neuf steler - 1.4 D-4D 90cv

  Kit Chra neuf steler - 1.4 D-4D 90cv

  Disponible -

  172,58 € TTC 313,79 € TTC 143,82 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-476
 22. Kit Chra neuf steler - 1.4 D-4D 90 CV

  Kit Chra neuf steler - 1.4 D-4D 90 CV

  Disponible -

  166,98 € TTC 303,60 € TTC 139,15 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-504
 23. Kit Chra neuf steler - 2.0 i GT 201cv, 2.0 204cv, 208cv, 4.2 TD 204cv, 2.0 i 242cv, 201cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 i GT 201cv, 2.0...

  Disponible -

  186,54 € TTC 339,16 € TTC 155,45 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-128
 24. Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 16V 126cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 16V 126cv

  Disponible -

  153,75 € TTC 279,55 € TTC 128,13 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-164
 25. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-17201-64090
 26. Kit Chra neuf steler - 2.2 D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D 177cv

  Disponible -

  251,03 € TTC 456,42 € TTC 209,19 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-135
 27. Kit Chra neuf steler - 3.0 235cv, 238cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 235cv, 238cv

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-114
 28. Kit Chra neuf steler - 3.0 D-4D 163cv, 166cv, 173cv, 190cv

  Kit Chra neuf steler - 3.0 D-4D 163cv, 166...

  Disponible -

  182,77 € TTC 332,32 € TTC 152,31 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-003C
 29. Kit Chra neuf steler - 4.2 205cv

  Kit Chra neuf steler - 4.2 205cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-010-724483
 30. Kit Chra neuf steler - 2.2 D 177cv

  Kit Chra neuf steler - 2.2 D 177cv

  Disponible -

  240,57 € TTC 437,40 € TTC 200,48 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-156
 31. Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 90cv, 110cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 D-4D 90cv, 110cv

  Disponible -

  230,11 € TTC 418,38 € TTC 191,76 € HT

  Ref. :STL-CHRA-040-107
 32. Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 83cv, 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.0 TD 83cv, 90cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-17201-64150
 33. Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv

  Kit Chra neuf steler - 2.4 TD 90cv

  Disponible -

  191,40 € TTC 348,00 € TTC 159,50 € HT

  Ref. :STL-CHRA-060-17201-54090