1. Geométrie variable neuve Steler - 2.4 JTD 140cv, 150cv, 180cv, 185cv, 175cv, 163cv, 2.5 TDI V6 150cv, 2.5 D 163cv, 177cv, 170cv, 2.5 D 24V 177cv, 163cv, 3.0 CRD V6 218cv, 2.4 TD 140cv, 2.8 D 130cv, 3.0 HPT 177cv, 2.8 CRD 163cv, 160cv, 150cv, 2.9 TDI 177

  Geométrie variable neuve - 2.4 JTD 140cv...

  En stock

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-014
 2. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 TD 150cv, 2.0 HDI 136cv, 140cv, 2.0 JTD 136cv, 2.0 MJTD 136cv, 2.0 TDCI 136cv, 140cv, 2.2 CDTI 140cv, 2.2 CTDi 140cv, 2.2 ICDTI 16V 140cv, 2.3 JTD 136cv, 2.2 CDI 141cv, 115cv, 129cv, 109cv, 108cv, 2.1 CDI 116cv, 143c

  Geométrie variable neuve - 2.0 TD 150cv,...

  En stock

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-016
 3. Geométrie variable neuve Steler - 1.5 CDI 110cv, 75cv, 90cv, 109cv, 1.5 DCI 110cv, 106cv, 95cv

  Geométrie variable neuve - 1.5 CDI 110cv...

  En stock

  141,12 € TTC 144,00 € TTC 117,60 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-N085
 4. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 TDI 163cv, 170cv, 136cv, 143cv, 120cv, 140cv, 110cv, 2.5 CRDI 163cv, 170cv, 2.5 CRDI 16V 136cv, 140cv, 163cv, 170cv, 2.0 CDI 140cv

  Geométrie variable neuve - 2.0 TDI 163cv...

  En stock -

  164,64 € TTC 168,00 € TTC 137,20 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-056
 5. Geométrie variable neuve Steler - 3.0 D 218cv, 231cv, 211cv, 204cv, 3.0 TD 204cv, 218cv, 3.2 TDCI 200cv, 3.0 HPI 144cv, 166cv, 3.2 CDI 197cv, 195cv, 177cv, 204cv, 3.2 CDI V6 204cv, 177cv, 3.0 CDTI 177cv

  Geométrie variable neuve - 3.0 D 218cv, ...

  En stock -

  85,85 € TTC 87,60 € TTC 71,54 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-014C
 6. Geométrie variable neuve Steler - 1.9 JTD 115cv, 110cv, 140cv, 126cv, 136cv, 150cv, 170cv, 80cv, 1.9 JTDM 115cv, 140cv, 126cv, 136cv, 1.9 MJTD 16V 150cv, 1.9 TDI 100cv, 110cv, 115cv, 116cv, 90cv, 130cv, 150cv, 105cv, 160cv, 2.0 TDI 140cv, 136cv, 121cv, 1

  Geométrie variable neuve - 1.9 JTD 115cv...

  En stock -

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-017
 7. Geométrie variable neuve Steler - 3.0 TDCI 156cv, 2.5 143cv, 2.2 MZR CD 173cv, 2.2 CDI 115cv, 150cv, 116cv, 163cv, 2.1 CDI 100cv, 136cv, 163cv, 95cv, 120cv, 2.0 CDI 136cv, 2.0 D 150cv

  Geométrie variable neuve - 3.0 TDCI 156c...

  En stock -

  164,64 € TTC 168,00 € TTC 137,20 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-032B
 8. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 D 16V 163cv, 2.8 D 177cv, 2.2 CDI 150cv, 109cv

  Geométrie variable neuve - 2.0 D 16V 163...

  En stock -

  94,08 € TTC 96,00 € TTC 78,40 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-024