1. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 TD 150cv, 2.0 HDI 136cv, 140cv, 2.0 JTD 136cv, 2.0 MJTD 136cv, 2.0 TDCI 136cv, 140cv, 2.2 CDTI 140cv, 2.2 CTDi 140cv, 2.2 ICDTI 16V 140cv, 2.3 JTD 136cv, 2.2 CDI 141cv, 115cv, 129cv, 109cv, 108cv, 2.1 CDI 116cv, 143c

  Geométrie variable neuve - 2.0 TD 150cv,...

  En stock

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-016
 2. Geométrie variable neuve Steler - 1.6 DCI 115cv, 120cv, 125cv, 130cv, 90cv, 95cv, 116cv

  Geométrie variable neuve - 1.6 DCI 115cv...

  En stock

  163,46 € TTC 166,80 € TTC 136,22 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-085
 3. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 JTDM 16V 163cv, 170cv, 2.0 JTDM 20V 170cv, 2.0 JTD 170cv, 2.0 MJTD 16V 165cv, 2.0 JTD 16V 170cv, 2.0 TDI 140cv, 136cv, 2.0 D 140cv, 2.0 VCDI 150cv, 125cv, 2.0 VCDI 16V 150cv, 2.0 CRD 140cv, 1.8 TDCI 115cv, 100cv, 125

  Geométrie variable neuve - 2.0 JTDM 16V ...

  En stock

  85,85 € TTC 87,60 € TTC 71,54 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-037
 4. Geométrie variable neuve Steler - 1.7 CDTI 110cv, 125cv, 1.7 CDTI 16V 125cv

  Geométrie variable neuve - 1.7 CDTI 110c...

  Disponible -

  199,92 € TTC 204,00 € TTC 166,60 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-N062-2
 5. Geométrie variable neuve Steler - 1.3 MJTD 16V 95cv, 90cv, 1.3 CDTI 16V 95cv, 90cv

  Geométrie variable neuve - 1.3 MJTD 16V ...

  Disponible -

  154,06 € TTC 157,20 € TTC 128,38 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-054
 6. Geométrie variable neuve Steler - 1.7 CDTI 100cv

  Geométrie variable neuve - 1.7 CDTI 100cv

  Disponible -

  162,29 € TTC 165,60 € TTC 135,24 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-039
 7. Geométrie variable neuve Steler - 1.9 JTDM

  Geométrie variable neuve - 1.9 JTDM

  Disponible -

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-036
 8. Geométrie variable neuve Steler - 1.6 TDI 105cv, 115cv, 1.6 HDI 120cv, 115cv, 112cv, 114cv, 116cv, 1.6 TDCI 95cv, 115cv, 1.6 TDCI 16V 115cv, 16 MZ-CD 16V 115cv, 114cv, 120cv, 1.6 HDI 16V 115cv, 112cv, 114cv, 1.6 TD 16V 115cv, 1.6 D 16V 115cv, 1.6 D 115c

  Geométrie variable neuve - 1.6 TDI 105cv...

  Disponible -

  152,88 € TTC 156,00 € TTC 127,40 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-068
 9. Geométrie variable neuve Steler - 3.0 D 218cv, 231cv, 211cv, 204cv, 3.0 TD 204cv, 218cv, 3.2 TDCI 200cv, 3.0 HPI 144cv, 166cv, 3.2 CDI 197cv, 195cv, 177cv, 204cv, 3.2 CDI V6 204cv, 177cv, 3.0 CDTI 177cv

  Geométrie variable neuve - 3.0 D 218cv, ...

  Disponible -

  85,85 € TTC 87,60 € TTC 71,54 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-014C
 10. Geométrie variable neuve Steler - 2.0 CDTI 16V 160cv, 165cv, 2.0 TDI 170cv, 2.7 tdi 163, 2.0 d 150, 163cv, 2.0 d 136, 143, 2.8 crd 163, 2.2 hdi 156, 2.2 tdci 115, 2.2 di-dc 156, 2.2 HDI 16V 130, 150, 2.8 CRD 177, 2.2 TDCI 100, 125, 155, 1.4 TDCI 68, 2.2 T

  Geométrie variable neuve - 2.0 CDTI 16V 1...

  Disponible -

  85,85 € TTC 87,60 € TTC 71,54 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-024B
 11. Geométrie variable neuve Steler - 1.3 MJTD 85cv, 90cv, 1.3 CDTI 90cv

  Geométrie variable neuve - 1.3 MJTD 85cv...

  Disponible -

  152,88 € TTC 156,00 € TTC 127,40 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-046
 12. Geométrie variable neuve Steler - 2.4 JTD 140cv, 150cv, 180cv, 185cv, 175cv, 163cv, 2.5 TDI V6 150cv, 2.5 D 163cv, 177cv, 170cv, 2.5 D 24V 177cv, 163cv, 3.0 CRD V6 218cv, 2.4 TD 140cv, 2.8 D 130cv, 3.0 HPT 177cv, 2.8 CRD 163cv, 160cv, 150cv, 2.9 TDI 177

  Geométrie variable neuve - 2.4 JTD 140cv...

  Disponible -

  76,44 € TTC 78,00 € TTC 63,70 € HT

  Ref. :STL-GEO-016-014